Здравният министър издаде заповед, с която въвежда противоепидемични мерки на територията на България, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с решение от днес на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на България до 29 март.

Какви извънредни мерки наложи МЗ

  • преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;
  • преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;
  • преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;
  • преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
  • преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);
  • всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;
  • преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

Заповедта е съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки. Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Възможни са и други мерки

Председателят на на ПГ на ГЕРБ д-р Даниела Дариткова заяви на специален брифинг, че се готви промяна в ЗОП, с която ще се допусне изключение да не се провеждат обществени поръчки, за да се снабдят своевременно лечебните заведения с необходимите медицински материали.

Ще има разясняване на заповедта на министъра на здравеопазването. Според ситуацията е възможно да се появят и нови мерки, каза още Дариткова. 

"Никой не бива да всява паника и напрежение, мерките изискват голяма дисциплина - да не се струпваме в определени обекти. Хранителните магазини и аптеките ще продължат да работят, има достатъчно продукти и медикаменти. Социалната изолация е най-ефективната мярка. Трябва максимално да се ограничат социалните контакти", отбеляза председателят на ПГ на ГЕРБ.