По инициатива на Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите в България Столичният общински съвет (СОС) взе решение за поставяне на паметник на 28-ия американски президент Удроу Уилсън в София, съобщиха от Асоциацията на прокурорите.

Решението на столичния съвет е било взето на 22 април.

Двете съсловни организации поеха през ноември 2020 г. инициатива за поставяне на бюст-паметник на американския президент в знак на признателност на българския народ към неговите заслуги за запазване на националния ни суверенитет и териториалната цялост на страната ни, посочват от организациите.

Удроу Уилсън има огромен принос за защитата на българското единство и суверенитета върху Царибродско, Южна Добруджа и Беломорска Тракия. Той утвърждава следвоенния принцип за защита свободите на националните малцинства от ОН, включително тези на 330 000 македонски българи в 34 231 km² територия на Егейска Македония, 180 000 беломорски българи, още 80 000 българи бежанци от Източна Тракия, Мала Азия, Добруджа и най-вече от Егейска Македония, настанени в 8712 кв. км на българската Беломорска Тракия - всички дадени на Гърция. Обявява се против гръцките планове от 1919 г., подкрепени от Сърбия и Румъния, за фактическото ликвидиране на България като държава.

Embed from Getty Images

Освен спасител на България след поражението от 1919 г., президентът Уилсън е автор на т.нар. план от 14 точки за следвоенно устройство на Европа на основата на принципите за справедливост, максимално съответствие на държавните граници на етническите територии на европейските народи и изграждане на т.нар. Лига на нациите - първообраз на ООН, в която чрез преговори да се решават спорните въпроси между европейските нации.

В България на негово име е наречена единствено улица в Пловдив. През 2016 г. е предприета инициатива за изграждането на паметник в София в негова чест, която тогава не намира широка гласност или подкрепа.