За съжаление всяка среща на института с представители на държавата се превръща в сблъсък на различно мислещи хора, а не на разговор със съмишленици. При толкова значима тема, засягаща пряко националната ни сигурност тези т.нар. "представители на държавата" се държат като махленски скандалджии.

Този тип поведение показва само едно, лична неувереност в собствената си некомпетентност, изразяваща се в откровена агресия. В системата на сигурността има хора, които искат и могат не само да чуят нашите думи, а и да ги разберат. Затова обобщаващите думи на зам.-министър Ципов, че "новите закони могат да влязат в сила най-рано в края на 2019 година", звучат скандално. За хората това означава само едно още 700 загинали по нашите пътища. Това престъпно бавене ни прави само по-мотивирани и още по-активни в нашата работа. Това заявяват в обръщение от Института за пътна безопасност към българските граждани.

Уважаеми управляващи, държавата не е свещена крава не е идол в краката на които да полагаме жертвите от пътнотранспортни произшествия. Държавата е и трябва да бъде инструмент в ръцете на грамотни и добронамерени хора. Когато едно правителство не служи на народа си рано или късно народа го променя.