111-метровият пилон с българското знаме в местността Рожен се изгражда в терен, който не е природен парк и построяването му е напълно законно, обясни Симеон Караколев - председател на фондация "Наследство в бъдещето" по БНТ. Темата предизвика сериозен обществен отзвук в последните дни. Става дума обаче за частен имот.

Караколев призна, че като резултат от критиките, са получили нови дарения в размер на 40 000 лева само за няколко дни. По думите му това са 200 квадратни метра ливади, в които винаги е влизала селскостопанска техника и със сегашната дейност не се застрашава терена. 

Караколев отговори и на въпросите относно финансирането, като по думите му кампанията е публична и до момента са се включили десетки фирми.

"В рамките на последната една седмица ни преведоха 40 000 лв. благодарение на целия този хейт. Имаме да събираме още 100-тина хиляди лева. Дарителите ни са от всякакво естество. Ние сме пуснали до всички фирми и предприятия в България, отделно от това има DMS-кампания, отделно от това има други методи за дарение през карти онлайн. До издигането на пилона международна одитираща компания е поела ангажимент да направи одит, който ще бъде публичен", заяви Симеон Караколев, председател на фондация "Наследство в бъдещето".

Междувременно Министерството на земеделието и храните оповести резултата от проверката, която извърши, след като още вчера се разбра, че поземленият имот не попада в границите на защитени територии.

Проектът на инвеститора Фондация "Наследство в бъдещото" е частно инвестиционно намерение, което ще се изгражда в терен частна собственост в поземлен имот в землището на село с. Соколовци, местност Рожен, земеделска земя, категория осма, начин на трайно ползване - постоянно затревена площ/ливада с площ 2316 кв. м, обявиха от МЗХ.

След регулярна процедура за промяна на предназначението на земята е издадено разрешение за временно ползване на 196 кв. м земеделска земя за неземеделски нужди от Областна дирекция "Земеделие" - Смолян.

Собственик на имота с идентификатор 67965.5.89 е Сдружение "Рожен - наследство в бъдещето", което е предоставило на инвеститора въпросния имот с договор, в който е посочило изричното си съгласие за инвестиционното предложение.

Предоставена е схема за поставяне на временен обект по чл.56 от Закона за устройство на територията. Представено е становище на 29.03.2023 г. от РИОСВ Смолян за съгласуване на обекта.

Разрешението за строеж и поставяне е издадено от главния архитект на община Смолян. Контролът по изграждането е от компетенцията на община Смолян, която би следвало да удостовери, че проектът отговаря на изискванията за безопасност.

 

 

 

Очаква се пилонът да бъде открит на 13 юли с концерт, а дарителската кампания на инициаторите продължава. Издигането на пилона с българския флаг е под егидата на президента Румен Радев.