Окръжната прокуратура в Бургас образува досъдебно производство за нарушени служебни задължения при издаване на Разрешение за строеж №100/10.09.2018 г. на името на "Алепу вилидж" АД, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура.

Досъдебното производство е затова, че през септември 2018 г., действайки в качеството си на длъжностно лице същото нарушило служебните си задължения при издаване на въпросното разрешително. То е издадено за курортен комплекс "Алепу вилидж" (етапно строителство) - първи етап "Укрепване на свлачище", втори етап "Курортен комплекс" в местността Алепу край Созопол, с цел да бъде набавена облага за други лица, като от тези действия могат да настъпят немаловажни вредни последици, смятат от прокуратурата.

Бургаската окръжна прокуратура е разпоредила да бъдат изискани незабавно от Община Созопол заверени копия на издадените по този казус разрешения за строеж. Указано е да бъде изискана и цялата документация, отразяваща резултатите от извършени проверки на място от РДНСК Бургас, както и доклад от началника на дирекцията.

Разпоредено е още да бъдат разпитани всички лица, които имат отношение към предмета на досъдебното производство. Постановено е в хода на разследването да бъдат извършени тройна техническа експертиза, екологична и съдебно-оценъчна експертиза.