Забраната засяга следните продукти:

  • Весьолка фунго Ши;
  • Азиатски гъби – Ганодерма лицидум (Рейши) спори, Ганодерма с алое, Агарикус Ганодерма, Кориолус Верзиколор, Майтаке Бета –Фактор, Кверцетин и королиус PSP;
  • Капсули на прах от спори на гъба Линджъ;
  • Капсули Шийтаке гъбал
Забранява се и предлагането на следните продукти/прибори:
  • Запер Mind Spa – система за личностно развитие и релаксации;
  • Vulcano Zapper – уред унищожаващ паразитите в организма; StemEnhance – активатор на стволови клетки;
  • Апарат за лечение на болки в гърба;
  • Комплект за привличане на пари.
КЗП заявява, че тъй като не съществуват доказателства за рекламираните от сайтовете лечебни свойства на изброените стоки, на потребителите се предоставя невярна и подвеждаща информация. Това Законът за защита на потребителите определя като нелоялна търговска практика, съобщава комисията.
Санкцията за това нарушение е до 15 000 лв.

Предлаганите хранителни добавки са представени като средства, подпомагащи лечението и профилактиката на онкологични заболявания, хепатит, СПИН, ХИВ, диабет, язва, множествена склероза, ревматизъм, артрит, алергии, хипертония, слаба имунна система, наднормено тегло, умора и др.
Добавките са препоръчвани и за „предотвратяване на метастазирането след операции”, като подпомагащи белия и черния дроб, с детоксично действие, при хормонозависими заболявания, за регулиране на кръвното налягане и намаляване на мазнините в кръвта и за увеличаване ефективността на химиотерапията.

Търговците не са представили на експертите на КЗП документи с убедителни научни доказателства, които по безспорен начин да потвърдят истинността на твърденията за резултатите, които потребителите могат да очакват от употребата на предлаганите хранителни добавки. В предоставените пред контролния орган документи е посочено единствено, че въпросните хранителни добавки подпомагат кръвообращението, подобряват функциите на панкреаса и черния дроб, помагат на тялото да се бори с патогенните фактори, спомагат за поддържане оптималното ниво на имунната система, служат за общо укрепване на организма, повлияват положително за хормоналния баланс и спомагат за елиминиране на токсините от тялото.

В КЗП не са представени доказателства, че един от уредите влияе върху съня, обучението или менталните функции на човека. Представени са само „Упътване за употреба” и сертификат, доказващ ,че уредът отговаря на изискванията на Директива 89/336/ЕИО относно електромагнитната съвместимост.