Това съобщиха от Дарик. От Министерството на правосъдието отказали да предоставят на медията исканата информация за разпределянето на парите по Националната програма за превенция и защита от домашно насилие, с мотив, че министър Цецка Цачева е разпоредила да не се говори за насилието, докато не стане ясно какво ще предприеме правителството във връзка с ратифицирането на спорната конвенция.

През януари Министерският съвет одобри програма с мерки за миналата и настоящата година, които се изпълняват от различни институции, а част от тях се финансират на проектен принцип през Министерството на правосъдието. За двете години бяха одобрени средства на стойност от 450 хиляди лева. Как ще бъдат разпределени тези пари и за какви услуги се харчат те, остава неясно, след отказа на ресорния заместник-министър Десислава Ахладова да говори по темата, въпреки предварителната й уговорка с Дарик радио, твърдят от радиото.

Междувременно една от неправителствените организации, работещи с хора, преживели насилие, отчете увеличаване на случаите на възрастни хора, станали обект на насилие от страна на своите пораснали деца в Силистра.

Въпреки че според закона за защита от домашно насилие правителството трябва да приема ежегодно програма с мерки срещу насилието и да осигури нужното финансиране, през миналата година средства не бяха отпуснати, а вместо това през януари беше приета програма за двете години с общ ресурс от 450 хиляди лева. С тези пари ще бъдат финансирани консултативните центрове за жертви на насилие, Националната гореща телефонна линия, програмите за работа с жертвите и извършителите на насилие. Според обявения конкурс обаче борбата с насилието ще бъде подкрепена само за 6 месеца през тази година, с до 30 хиляди лева за проект.

Сред организациите, които и тази година са кандидатствали за финансиране, е женското сдружение "Екатерина Каравелова" в Силистра. Екипът му поддържа няколко услуги, но по линия на правосъдното министерство се осигурява издръжка за консултативния център за пострадали от домашно насилие. 

Юристът Галя Иванова разказва, че центърът става все по-разпознаваем за хората в нужда, а през последната година са зачестили случаите на насилие върху възрастни хора от техните пълнолетни деца.

"31% от хората, които са се обърнали към нас за помощ са възрастни хора, които са обект на насилие от страна на своите деца. Останалите 69% са класическият случай - пострадали от своя съжител или съпруг". В центъра пострадалите от насилие могат да получат юридическа помощ и подкрепа от психолог и социален работник, а извършителите могат да преминат през специализирана програма. Последният път, в който от сдружението са получили държавни средства за центъра, е през 2016 година, когато проектите са били с лимитирана стойност от 20 хиляди лева.