Замърсяването е причинено от заустване на непречистени отпадъчни води от канализационната система през аварийния изпускател на входната шахта на станцията за отпадъчни води (ПСОВ) в с. Лозенец, разкри проверката на РИОСВ-Бургас на 28 и 29 юли 2015 г.

Допуснатото заустване е нарушение на издаденото за обекта разрешително. На кмета на община Царево екоинспекцията ще състави акт по Закона за водите. Санкцията е от 2000 до 10 000 лева.

За БНТ кметът на Лозенец – Мария Василева – заяви, че пречиствателната станция, която е на 30 години, не може да обслужва толкова много хора.
И допълни, че едва тази година са били отпуснати 200 хиляди лева за модернизиране на съоръжението. По думите на Василева – Лозенец не може да е изкупителна жертва на проблемите на родното Черноморие. През последните дни се наблюдава наплив от пациенти със стомашно-чревни разстройства в Царево.

След микробиологичен анализ на водата в зоната Лозенец - Централен плаж, Регионалната здравна инспекция на Бургас издаде временна забрана за къпане в морето, съобщи вчера пресцентърът на Министерството на здравеопазването в четвъртък. 

Служители на РЗИ-Бургас са извършили двукратно извънредно тестване на водите за къпане на Централния плаж по сигнали от граждани и от областния управител на Област Бургас. След установеното замърсяване са уведомени всички отговорни служби - Регионалната инспекция по околната среда и водите, Басейновата дирекция за Черноморския район, както и кмета на града.

Здравната служба ще продължи да следи нивото на бактериите в морската вода, и забраната ще може да отпадне едва когато се получат два последователни анализа, които са в нормата.

Дотогава здравните власти препоръчват на плажуващите да спазват ограничението заради собствения им стомашно-чревен комфорт.

АНКЕТА: Кое е любимото ви кътче по морето?