Ако държавният глава Румен Радев издаде укази за назначаването на Иван Гешев за главен прокурор и за освобождаване от длъжност на Сотир Цацаров от поста, то Гешев може да встъпи в длъжност преди 10 януари, когато изтича мандатът на сегашния главен прокурор. Това стана известно от изказване на говорителя на прокурорската колегия на ВСС Даниела Машева пред журналисти.

Машева обясни, че ако Сотир Цацаров подаде оставка като главен прокурор, във връзка с номинацията му за председател на КПКОНПИ, и тя бъде гласувана от Пленума на ВСС, то следва президентът да издаде указ за неговото освобождаване от длъжност. Президентът може да върне предложението само един път, по подобие на предложението за назначаване на "тримата големи" в съдебната система. Молбата за освобождаване от поста обаче първо трябва да бъде одобрена с минимум 17 гласа от членовете на ВСС.

По думите на говорителя на прокурорската колегия, Сотир Цацаров не е задължен да подаде оставка заради номинацията му за председател на КПКОНПИ. Предпоставки за това можело да има, само ако той бъде избран от парламента и при встъпването му на новата длъжност.

На въпрос дали, ако не подаде оставка, главният прокурор не се оказва в конфликт на интереси, заради участието му в процедурата и работата на прокуратурата, Машева посочи, че това е преценка на Сотир Цацаров, която той "вероятно ще направи в скоро време".

Даниела Машева обясни, че при овакантена позиция на главен прокурор, може да бъде назначен временно изпълняващ функциите тази длъжност, по аналогия на процедурата, която касае определянето на и.ф. на административен ръководител за съответна прокуратура.

"Тъй като тук липсват конкретни законови разпоредби, следва да се приеме, че вероятно, по предложение на прокурорската колегия, Пленумът на ВСС има правомощието да определи и.ф. на главен прокурор. Вероятно някой от заместниците на Сотир Цацаров", допълни тя. Машева добави, че няма разлика в правомощията на и.ф. длъжността и титуляра.