Модернизация на жп линията Радомир - Кулата и доизграждане на главната пътна мрежа на Смолян, която да поеме натоварения трафик към граничните пунктове при Рудозем и Златоград, са сред проектите, към които България планира да насочи около 30 млн. евро от Програмата за трансгранично сътрудничество с Гърция. Тя беше одобрена от Европейската комисия, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Програмата обхваща периода 2021-2027 година и чрез нея двете държави ще могат да инвестират близо 84 млн. евро в съвместни проекти за развитие на пограничните региони.

От тях 67 милиона евро се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие.

Ще се приемат проекти по три приоритета: "По-устойчив и по-зелен трансграничен регион", "По-достъпен трансграничен регион", "По-приобщаващ трансграничен регион".

Допускат се проекти в четири български области - Благоевград, Смолян, Хасково и Кърджали, и в седем гръцки района - Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес. Бенефициенти могат да бъдат национални, регионални и местни власти, университети, изследователски центрове, асоциации, неправителствени организации, граждански обединения и мрежи, и други.

От гръцка страна за облекчаване на трафика при пунктовете на Рудозем и Златоград е планирано надграждане на останалите части от пътната отсечка - от границата към Ксанти, както и оборудване със системи за граничен контрол и сигурност.

35 млн. евро са предвидени за съвместни проекти за реакция при бедствия и извънредни ситуации, подкрепа за зелена инфраструктура и кръгова икономика, както и намаляване на замърсяването.

Важна мярка в програмата е и подкрепата за малките и средни предприятия, които ще имат достъп до евросредства за насърчаване на кръгова и зелена икономика, стимулиране на връзката бизнес - образование.

Ще се финансират и проекти за развитие на туризма и културния обмен. Като нова мярка е възможността за подкрепа за микро или семейни предприятия и социални кооперативи, работещи в областта на културата и туризма.