В ситуация на COVID-19 все повече продукти и услуги стават дигитални и се ориентират към удобно, лесно и безопасно ползване от потребителите. Да можеш да закупиш или поръчаш онлайн става все повече задължително условие в пандемичната обстановка. Може да се прогнозира, че след приключването й, дигитализацията на бизнеса ще остане трайна положителна тенденция.

Електронните винетки като пример

Електронната винетка за леките автомобили може да се даде като пример за дигитален продукт, чието заплащане вече две години става онлайн. Още през януари 2019 г. на уеб платформата Vinetki.bg се закупиха първите електронни винетки, които смениха хартиените.

България е положителен пример по отношение на изграждането на една от най-модерните и високотехнологични тол системи в Европа. В началото на януари тази година Чехия също замени хартиените с електронни винетки.

Доверието към иновативните решения се изгражда с времето и опита

Въвеждането на електронни услуги показва и трудностите пред дигитализацията - колкото по-масов е един продукт, толкова повече усилия са необходими за обясняване на неговите специфики и за промяна на поведението и навиците на клиентите. Колкото повече хора ползват услугата, толкова по-голяма е отговорността да се отговори на въпросите на всеки потребител.

Като при всяко нововъведение, в началото на 2019 година, при замяната на хартиените с електронни винетки имаше притеснение и неясноти, но практиката показва, че доверието към иновативните решения се изгражда с времето, на базата на клиентския опит.

Ръст в закупуването онлайн

Първоначално пунктовете за продажба са предпочитани и е изградена широка партньорска мрежа от над 7000 обекта за продажба на електронните винетки, което изисква интегриране на софтуерните системи на всички участващи компании. Постепенно, особено през последната година, се отбелязва ръст в закупуването онлайн както на Vinetki.bg, така и на Tollpass.bg, споделиха от "Интелигентни трафик системи" АД.

COVID-19 помогна да се преодолеят много бариери пред онлайн продуктите, включително и психологически, и те стават все по-предпочитани. Безопасността като приоритет накара много хора да изберат нови потребителски модели, към които се отнасяха с резерви. Посещението на търговски и обществени обекти бе заменено от модерни софтуерни решения.

Електронните услуги за пътни такси

Бързият напредък в България и в света в тази област се дължи на иновациите и инвестициите на частни компании, които въведоха новите технологии още преди пандемията. Електронните услуги в такъв мащаб са скъпоструващи, изискващи сериозна експертиза, непрекъсната поддръжка и мониторинг, както и голям ресурс от специалисти, ангажирани с функционирането им.

Световната и европейската практика е държавните институции да възлагат заплащането на пътните такси на частни компании, които да инвестират във високотехнологични софтуерни решения. За потребителите предимствата са бързото, удобно и лесно закупуване на винетки от всяка една точка и по всяко време.

Цените на електронните винетки остават непроменени и през 2021

И през 2021г. на тол платформите Vinetki.bg и Tollpass.bg, както и в мобилното приложение Tollpass, може да се закупи нова годишна винетка на познатата цена - 97 лева или с друга предпочитана продължителност няколко клика да се заплати уикенд винетка за 10 лв., седмична - за 15 лв., месечна - за 30 лв., тримесечна - за 54 лв.

Проверката за налична винетка или срока на нейната валидност става онлайн като се въведе номера на автомобила и държавата, в която е регистриран.

Електронните сайтове предлагат удобства като въвеждане на регистрационния номер на автомобила в защитен потребителски профил. Заплащането на винетка става без да има нужда отново да се въвеждат данните на автомобила и без риск от грешка в регистрационния номер. В профила си клиентите разполагат с история на своите покупки за всички автомобили, за които са заплащали електронни винетки, както и всички разписки, като няма нужда да се разпечатват на хартия и да се предоставят за проверка на контролиращите органи.

Незаменимо удобство е напомнянето за изтичаща винетка, което се изпраща на предоставения при покупката имейл, за да избегнем шофиране без заплатена такса. Нова винетка може да се закупи до 30 дни преди желаната начална дата на валидност.

Дигитализацията - мисията е възможна

Дали дигитализацията е улеснение или усложнение?

Убедихме се, че е необходимост. Иновативните софтуерни бизнес решения изискват значителни инвестиции, подготовка, висококвалифициран персонал, време за разработването и имплементирането им. Те са ориентирани към качеството, удобството, сигурността, нуждите на потребителите и тяхната безопасност в условия на COVID-19.

Бъдещето определено е дигитално, което изисква както инвестиции в модерни софтуерни технологии и иновации, така и подкрепа за тези бизнеси, които ги правят достъпни. Електронните услуги стават все по-необходими, а за въвеждането им държавата разчита на инвестиции от частния сектор, като в същото време въвежда строги регулации и изисквания, които се прилагат по отношение на частния бизнес и които защитават интересите на потребителите. Само компании, които са в състояние да отговорят на тези изисквания и контрол от страна на държавните органи, са в състояние успешно да развиват високотехнологични продукти, като така печелят доверието на потребителите.