Около 10 процента или един от всеки 10 българи работи тежък физически труд, показват данни от анализ на Евростат за спецификата на трудовите условия в страните на ЕС през 2017 г. Според данните на анализа около 28 на сто от българите работят изправени, също толкова /28 на сто/ упражняват труд в условия на умерени физически усилия. 34% работят в седнало положение.

Като изцяло отрицателна оценяват организацията на работното си място около 20 на сто от българите. Болшинството от работещите - 60%, оценяват като задоволителна работната среда, а други 20% - като "отлична".

По данни на НСИ у нас работят около 3,2 млн. души. Най-много се трудят в преработващата промишленост - около 700 хил. Втора по численост е групата на хората, занимаващи се с търговия - около 390 хил. души. В сферата на образованието са работили около 167 хил. души, в здравеопазването - 142 хил., в строителството - 122 хил., в администрацията - 117 хил., в държавното управление - около 111 хил.

Най-малобройни са били работещите в добивната промишленост - 21 700 и в сферата на сделките с недвижими имоти - 21 550.