Новият ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" ще бъде избран на балотаж между проф. д-р Георги Вълчев и акад. проф. Николай Витанов. Това съобщиха от Централната избирателна комисия в СУ по време на заседанието на Общото събрание на висшето учебно заведение. 

Кандидатите за ректор на Софийския университет бяха четирима: акад. проф. дфзн Николай Витанов, проф. д-р Климент Найденов, проф. д-р Георги Вълчев и проф. дпн Милен Замфиров.

От 369 регистрирани делегати на Общото събрание на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за избор на ректор са гласували 365-има: 

  • Проф. д-р Георги Вълчев от Философския факултет при първото гласуване за ректор е получил 125 гласа.
  • Проф. д-р Климент Найденов от Геолого-географския факултет е с 64 гласа.
  • Проф. дпн Милен Замфиров от Факултета по науки за образованието и изкуствата има 79 гласа.
  • Акад. проф. дфзн Николай Витанов от Физическия факултет е с 95 гласа.

Според Правилника за устройството и дейността на университета на първо гласуване няма избран ректор и трябва да се възпроизведе второ гласуване между двамата кандидати с най-много гласове, а именно проф. д-р Георги Вълчев от Философския факултет и акад. проф. дфзн Николай Витанов от Физическия факултет.

Изборът ще се проведе с бюлетина. С това гласуване се избира 57-мият ректор на Софийския университет.

Общото събрание на Софийския университет започна своето заседание тази сутрин, като през целия ден се избират колективни органи на управление и контрол на Алма матер, както и еднолични.