Четиримата кандидати за нов ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" срещнаха визиите си за управление в дебат, организиран от Студентския съвет при СУ.

В дискусия за проблемите, решенията и бъдещето на Университета един срещу друг в Аулата на Ректората се изправиха проф. д-р Георги Вълчев от Философския факултет, проф. д-р Климент Найденов от Геолого-географски факултет, проф. д. п. н. Милен Замфиров от Факултета по науки за образованието и изкуствата и акад. проф. д. фз. н. Николай Витанов от Физическия факултет.

Вторият и последен мандат на сегашния ректор проф. Анастас Герджиков изтича този месец. Той оглавява СУ от 2015 година. Според приетата от Академичния съвет процедура Общото събрание ще избере еднолични и колективни органи на управление и контрол на СУ на 22 ноември 2023 г.

При представянето на програмата си пред академичната общност, след като беше издигнат от Факултативния съвет на Философския факултет, проф. д-р Георги Вълчев обяви, че като основен приоритет ще отстоява съхраняването на човешкия и интелектуален потенциал на СУ, "защото навлизаме в трудни времена, вещаещи намаляване на броя на студентите".

Кандидатът за ректор на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев

Снимка: БТА

През 1988 г. Георги Вълчев завършва Софийския университет "Св. Климент Охридски", магистър е по история, с втора специалност "Философия". През 1998 г. получава образователната и научна степен "доктор" в Софийския университет, в Центъра по културознание. От декември 2015 г. е заместник-ректор на Софийския университет по учебната дейност - докторанти и продължаващо обучение. Бил е заместник-декан е на Философския факултет по учебната дейност (2011-2015 г.). Ръководител е на Катедра "История и теория на културата" (2011-2019 г.). Научен секретар е на Катедрата "История и теория на културата" (2003-2011 г.). Ръководител е на магистърската програма "Мениджмънт и социализация на културното наследство". Член е на Факултетния съвет на Философския факултет от 2011 г. и на Академичния съвет на Софийския университет от 2019 г.

Институционална прозрачност, достойно заплащане и работа в екип са думите от мотото на моята кампания за кандидат за ректор на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски", обяви пред академичната общност по-рано този месец проф. д-р Климент Найденов. Неговата кандидатура за ректор на СУ е издигната от Общото събрание на Геолого-географския факултет, за чийто декан беше преизбран през октомври.

Кандидатът за ректор на Софийския университет проф. д-р Климент Найденов

Снимка: БТА

Той е географ, демограф, регионалист и обществен деятел. Професор е в Катедрата "Регионално развитие" на Геолого-географския факултет на СУ. Участва в създаването на едни от новите бакалавърски програми в ГГФ, включително на "География и английски език" и "Геопространствени системи и технологии". През 2023 г. е съинициатор и участва в създаването на иновативната интердисциплинарна и междуфакултетска бакалавърска програма на английски език "Климатични промени и управление" (Climate change and management). През 2023 г. е приет за член на Българския антарктически институт във връзка с активното му участие в събития, свързани с българската научноизследователска програма "Антарктика".

Първият принцип във визията и в мандатната ми програма е свързан с това, че всяко управление ще бъде основано на идеята за прозрачност и с пълно съобразяване с нормативните актове. Това каза кандидатът за ректор проф. дпн Милен Замфиров при представянето на програмата си пред академичната общност. Кандидатурата му е издигната от Факултетния съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата. Според него "един от основните проблеми е демографският натиск, който оказва директно влияние и върху СУ".

Кандидатът за ректор на Софийския университет проф. Милен Замфиров

Снимка: БТА

Проф. Милен Замфиров от 2019 г. е декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата. Извън Софийския университет той е работил в Дневен център за деца с увреждания - учител, координатор, в Института за космически изследвания и технологии на БАН, в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика. Бил е също учител в различни общообразователни и болнични училища, а в продължение на години е бил директор на Дневен център за деца с увреждания.

Издигнатият от Факултетния съвет на Физическия факултет акад. проф. д-р на физическите науки Николай Витанов е заместник на досегашния ректор проф. Атанас Герджиков и през двата му мандата начело на Софийския университет. Пред академичната общност той каза, че през тези 8 години е разбрал, "че да си ректор на СУ е една от най-тежките длъжности в държавата ни, изобщо. Това е така, защото ректорът е лицето на СУ пред обществеността, пред правителството, пред бизнеса и чуждите посланици, пред нашите международни партньори."

Кандидатът за ректор на Софийския университет акад. проф. д-р на физическите науки Николай Витанов

Снимка: БТА

За основен проблем акад. Николай Витанов посочва фрагментацията на университета, свързана с 16-те факултета и трите департамента. Той предлага да има изнесени заседания на Академичния съвет в различни факултети, както и да инициира дискусия, за да може във всяка бакалавърска програма всеки студент да вземе поне два избираеми курса от друг факултет.

Акад. Николай Витанов е водещ учен в света по квантова информатика и кохерентен контрол на квантовите системи. Той е сред първите 2% на най-добрите учени в света, според класацията на престижния Станфордски университет. От 2015 г. е заместник-ректор по научната и проектната дейност на Софийския университет. През 2014 г. е избран за член-кореспондент на Българската академия на науките (БАН), а от 2021 г. е академик на БАН.