С напредването на медицинската наука продължителността на живота в световен мащаб нараства, а с това логично нарастват и заболяванията на сърдечносъдовата система. Въпреки терапевтичните възможности за добър контрол и спешна интервенция, между превенцията и профилактиката на сърдечносъдови заболявания, и правата линия на монитора, кардиолози от цял свят работят усилено не само да отсрочат екзистенциално неизбежното, но и да подобрят качеството на живот. Както казва популярния Хорхе Букай "За старостта не са важни броя на изминалите години, а качеството на изминалия живот..."

България притежава отлични специалисти, които не спират да развиват и обогатяват компетенциите си въпреки системните грешки на родното здравеопазване. Доказателство за това са научните и научно-практическите форуми с международно участие, които ежегодно се провеждат у нас под домакинството на Българско кардиологично дружество и съсловните към него асоциации. Отношението към такива събития на имена-колоси в световната кардиологична практика е като към колеги, от които света има какво да научи, защото във фокуса на родните специалисти не стои само терапевтичното предизвикателство, но и повишаването на качеството на живот постигнат през мултидисциплинарния подход - една възродена от миналото практика, която обхваща компетенции и специалисти от различни терапевтични области, които лекуват цялостният организъм, а не само нозологичната единица.

Такова събитие, отличено с вниманието на емблематични имена в световната кардиология, се проведе за пореден трети път у нас, в Пловдив, само преди броени дни. Heart Failure Update 2023 е едно от най-значимите научни събития на Балканите в областта на сърдечната недостатъчност. Форумът е организиран от Дружеството на кардиолозите в България. В основата на тази инициатива стои проф. Мария Токмакова, която е световно признат експерт в областта като събитието се реализира от работната група по сърдечна недостатъчност на ДКБ, оглавявана от проф. Пламен Гацов. В събитието участие взеха почти 300 специалисти от страната, сред които всички емблематични кардиолози от България, бившият председател и настоящият председател на Асоциацията по сърдечна недостатъчност към Европейското дружество по кардиология и изтъкнати учени от световна величина, които идват от водещи университетски центрове в Германия и САЩ,и с които ще ви срещнем в следващи публикации.

Съвременният подход за диагностика, активно и продължаващо лечение на сърдечната недостатъчност са постоянни теми в кардиологичната общност. Като основен синдром в кардиологията сърдечната недостатъчност заема централно място в грижата за пациентите със сърдечносъдови заболявания. България разполага с необходимите специалисти, които да осигурят адекватна диагностика и лечение на пациентите със сърдечна недостатъчност. Резултатите, които постигат са съизмерими с тези на мащабните световни центрове, въпреки кадровия дефицит в доболничната помощ. Не случайно научният референт European Heart Journal - трети по импакт фактор в световната кардиологична област осъществи на българският форум съвместни сесии заедно с Европейското дружество по кардиология. Като научно събитие форумът насочи вниманието на специалистите-кардиолози към най-съвременните медикаментозни и немедикаментозни методи за лечение на сърдечна недостатъчност.

"Сърдечната недостатъчност е синдром, който наблюдаваме в хода на множество сърдечно-съдови заболявания. В днешно време разполагаме със сериозни медикаментозни и немедикаментозни методи за лечение на тези пациенти. Независимо от това ползата от продължаващо обучение по проблема е огромна, поради което събития като това трябва да се случват системно." Това каза за Дир.бг председателят на БДК доц. Васил Трайков. "Страната все още изостава по отношение на немедикаментозните методи за лечение на напредналата сърдечна недостатъчност. Броят на имлантираните устройства за подпомагане на функцията на лявата камера остава нисък. Нисък остава и броят на извършените сърдечни трансплантации. От друга страна, в резултат на постиженията на световната наука у нас имаме възможност да предлагаме най-съвременната медикаментозна терапия при пациенти със сърдечна недостатъчност."

Тези и други теми бяха дискутирани подробно по време на форума на ДКБ, посветен на сърдечната недостатъчност. Участието на изтъкнати специалисти като проф. Пфефер и проф. Соломон от САЩ, проф. Сеферович от Сърбия и проф. Анкер от Германия способства високото научно ниво на събитието. Всички те коментираха важни моменти от диагностиката и лечението на тези пациенти. От българска страна като презентатори и модератори във форума участие взеха и известни специалисти-кардиолози. Единият от акцентите на събитието беше мултидисциплинарния подход при тези пациенти. Беше засегната и темата за рехабилитацията и продължаващото лечение при пациентите със сърдечна недостатъчност.