Sms кореспонденции между представители на едрия бизнес и властта се превърнаха във водещи новини през последните няколко седмици. Някои потвърдени, а други - не, текстовете на предполагаемите съобщения стигнаха до почти всички в България.

Заместването на имена от най-високото управленско равнище - президент, секретар, съветник, премиер, финансов министър с тези на бизнесмени като Васил Божков, а по-късно и братя Бобокови, отвори въпроса: "Допустимо ли е представители на властта да контактуват неофициално с едрия бизнес?"

Мненията са противоположни, като всяка една от срещуположните тези има своите аргументи.

А вие какво милите?