Домовете на МВР за настаняване на мигранти вече са пълни до 90% от капацитета. Това става ясно от месечния доклад на МВР.

Спрямо септември отново има повишаване на броя настанени, като тогава заетостта на тези институции е била 76.8 на сто. В цифри това означава, че ако през септември в домовете е имало 999 души, то през октомври те вече са 1167. Запазва се тенденцията най-много да са хората от Афганистан - 670 души или малко повече от половината. Гражданите на Сирия са 365, което е около една трета.

Видим ръст има и в броя настанени в центровете на Агенцията по бежанците. Според данните от доклада за октомври заетостта на домовете вече е почти 44 на сто. В абсолютни стойности това означава, че от 5160 места 2252 вече са заети. Спрямо септември, когато капацитетът на заетост е бил 37,6 на сто, ръстът за месец е около седем процента.

За разлика от домовете за настаняване към МВР, в тези към Агенцията за бежанците има предимно граждани на Сирия - 1447 души или 64,3 на сто от всички настанени. Хората от Афганистан са под 30 процента.

Данните за върнати мигранти показват, че през октомври 60 души са били трансферирани. Анализ на статистиката от началото на годината показва, че тази тенденция е стабилна, защото от началото на година до края на миналия месец върнатите са 629 души. От тях 111 са върнати принудително, 390 по споразумения за обратно приемане.

Данните за задържаните през октомври също отчитат ръст спрямо предишни периоди - почти 1700 граждани на трети страни. От тях 281 на влизане в страната, 142 на излизане от България и 1271 за незаконен престой във вътрешността на страната. Ръстът тук е с над 4% спрямо септември, когато са 1626 лица. Статистиката за задържаните на влизане у нас сочи 82,5 процента увеличение спрямо септември, когато са хванати 154 души. През периода януари-октомври са задържани 8254 граждани на трети страни. От тях на влизане в страната 1200, а при опитите да напуснат България - 921. Установените за незаконен престой във вътрешността на страната са 6133 лица. Така, спрямо общия брой на задържаните през същия период на 2020 г. (2638) има увеличение от над три пъти.

Масово задържаните на влизане в България са заловени на границата с Турция. Преобладават гражданите на Афганистан - 42,6 процента и Сирия - 31,2 на сто. На изход на държавната граница са задържани 258 граждани на трети страни. Основно това става на границата със Сърбия, където са заловен 197 души. При тази статистика има спад с 4,1 на сто. В годишен план обаче ръстът е с над 44 процента. Сред задържаните от началото на годината на изход на държавната граница преобладават гражданите на Афганистан - 55,3 процента.

Данните за установените за незаконен престой във вътрешността на страната сочат спад с около 5 процента. Така ако през октомври са идентифицирани 1271 души, то през септември са били 1344. Сред тях преобладават хората от Афганистан - 71,4 процента и Сирия - 26,3 на сто. През периода януари-октомври за незаконен престой във вътрешността на страната са установени 6133 души, което е 4,1 пъти повече спрямо същия период на 2020 г., когато са идентифицирани 1483 души. И тогава са преобладавали отново гражданите на Афганистан - 61,8 процента и Сирия - 29,9 на сто.