Вече един месец Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център в София извършва радиофреквентна аблация при ритъмни и проводни нарушения с нова технология, използваща катетър с индустриални диаманти. Какви са предимствата на тази нова технология, разказва за "Здравето ни" в Дир.бг д-р Михаил Протич, кардиолог и електрофизиолог с над 15г опит, ръководител на Отделението по електрофизиология и кардиостимулация:

Кога се налага радиофреквентна аблация (РФА), д-р Протич? При каква патология?

Има много различни аритмии, които налагат този електрофизиологичен метод на изследване и терапия:

- След инфаркт на миокарда, когато в поразената тъкан има "каналчета" от живи клетки с променена електропроводимост;

- При животозастрашаващи "злокачествени" аритмии, за да се спаси и удължи живота на пациента;

- При симптомни пациенти с различни по вид аритмии, които са с влошено качество на живот.

Това, което ние се опитваме да лекуваме е това, което пациентът усеща. Има доброкачествени аритмии, които всеки от нас получава - екстрасистоли, непродължителни тахикардии... Те могат да не се лекуват, но когато пациентът е симптомен и това му създава чувство на силен дискомфорт и намалява качеството му на живот препоръките на Европейското ритмологично дружество е те да се лекуват. Дали ще използваме различни медикаменти, които ще променят тези екстрасистоли и ще ги модифицират и намалят, или ще пристъпим към електрофизиологично изследване, е строго индивидуално.

Кои са "злокачествените" аритмии, които налагат аблация?

Това са аритмии, които са свързани със структурно сърдечно заболяване, при което има нарушение на функцията на сърдечния мускул. Тези аритмии понякога са несъвместими с живота. Обикновено камерните аритмии са тези по-"злокачествени".

Препоръките са при повечето от тези аритмии да се започне с медикаментозно лечение, да се коригират различни електролитни дефицити, да лекуваме съпътстващи заболявания, които могат да провокират подобни нарушения в електрическата проводимост на сърцето. Когато резултатите от такова лечение не са задоволителни, тогава идва в съображение електрофизиологичното изследване и аблация.

Има и такива аритмии, за които знаем, че нямат конкретно медикаментозно лечение. Тогава пристъпваме директно към аблация.

Каква е разликата между електрофизиологично изследване (ЕФИ) и аблация?

Аблацията е част от ЕФИ. Тя е терапевтичната процедура. При ЕФИ имаме за задача да докажем механизмите на аритмията или причината за настъпването й. Когато изясним това, пристъпваме към аблация. Това се случва в една процедура.

Какви видове аблации се прилагат?

Има няколко разновидности на аблацията спрямо енергията, която се използва за "изгаряне" - радиофрекветнта, лазерна аблация, криоаблация. Като стандарт в терапията се прилага радиофреквентната. Лазерна аблация има едва в няколко центъра в света, но тя е показана само за специфична патология. Криоаблация прилагаме у нас от няколко години, но и тя се прилага при определени аритмии.

Какви са предимствата на радиофреквентната аблация с диамантен катетър пред тази - със стандартни катетри?

Всяка една от радиофреквентните технологии, независимо дали са златни, диамантни или с друг метал, доставя енергия до мястото, което искаме да изгорим. Чрез електрически ток тъканта се нагрява до нейната физиологична промяна. Целта е мускулната тъкан да се превърне в съединителна, която е електро непроводима.

Диамантеният катетър, който използва индустриални диаманти, е средство, с което за много по-малко енергия, доставена в тъканта, и за много по-кратко време, дава максимален ефект. При него имаме по-добър контрол на енергията, която е с много малко съпротивление. Разликата в ефекта на процедурата спрямо стандартната такава е по отношение време и прецизност. Съответно се свежда до минимум рискът от потенциални усложнения за пациента по време на процедурата.

 

Д-р Протич

Снимка: Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов Център

Значи основните й предимства са минимален риск от усложнения за пациента, по-кратко време, по-добър температурен контрол и по-висока прецизност?

Точно така! Отделението по електрофизиология и кардиостимулация в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център разполага с целия спектър технологии и системи за диагностика и лечение на ритъмно-проводни нарушения на сърцето. Оборудвано е и с най-модерната система за триизмерно визуализиране на сърдечните структури за постигане на прецизно локализиране на най-подходящите места за радиофреквентна аблация. Всички тези предимства са в полза на пациентите с предсърдно мъждене и друг тип аритмии да получат лечение на световно ниво.

Има ли патология, за която диамантните катетри са по-подходящи за употреба? Как си избирате пациентите?

Диамантният катетър има способността да проникне в по-голяма дълбочина в мускула на сърцето и ние използваме тази технология за зони, които са предизвикателство за обикновените катетри.

Може ли всеки пациент за аблация да си "поръча" диамантен катетър?

Започнаха вече да идват и такива пациенти, но нашата задача е да преценим дали това ще е най-подходящата технология за определената аритмия.

А крие ли рискове от усложнения подобна инвазивна манипулация?

Всяка инвазивна манипулация крие рискове. Ние винаги информираме пациентите за процента вероятност от усложнения при тяхната аритмия и заболяване. Не допускаме усложненията да са фатални. Обикновенно тези усложнения са обратими и контролируеми.

С упойка ли се извършва процедурата?

Ние ползваме местни анестетици, успокоителни, както и лекарства, които намаляват усещането за болка. Предпочитаме да работим без централна анестезия, макар това да увеличава времето за манипулация. Самата пълна упойка води до допълнителен риск от усложнения. От друга страна, когато пациентът контролира нашата работа, когато съобщава за по-силна болка, ние можем да спрем и да извършим корекции, за да не станем опасни. Това няма как да го разберем при интубирани пациенти. Но като цяло болката и усещанията са поносими.

При диамантните катетри пациентите усещат в пъти по-малко, отколкото когато са подложени на по-продължително нагряване при другите радиофреквентни технологии.

Сърцето боли ли?

Да, както някои поети казват, че любовната мъка се усеща като болка в сърцето.

 Радиофреквентната аблация (катетърна аблация) е инвазивен метод за лечение на сърдечните аритмии, при който се пропуска високочестотен ток в сърцето чрез катетър, въведен под рентгенов контрол в специализирана лаборатория през венозен и/или артериален съд. Пропуснатата електрическа енергия води до нагряване на върха на катетъра, чрез което се "изгарят" клетки - причина за ритъмното нарушение на сърдечната дейност.


Материалът е подготвен със съдействието на Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център.

 Можете да запишете час за консултация с електрофизиолог от Отделението по електрофизиология и кардиостимулация на кратък номер *5544 или тук

Планирай своя преглед онлайн