Това съобщи националният консултант по детска ендокринология Калинка Коприварова, цитирана от БТА.

По данни на Министерството на здравеопазването разпространението на диабета в световен мащаб се увеличава непрекъснато и вече се говори за пандемия, засягаща всички възрастови групи. Заболяването засяга и новородените. Докато преди 10 години най-чест е бил диабетът в пубертетна възраст, сега се наблюдава тенденция към снижаване на възрастта - около 5-6 години. Отключващи фактори са критичният преход от предучилищна в училищна възраст и предизвикателствата на новата обстановка и ангажименти.

Отчита се, че честотата на заболяването се дължи на стреса, разпространението на вирусните инфекции, увеличената репродуктивност на младите хора с диабет с възможност за онаследяване на диабета. Специалистите по ендокринология отчитат, че детският диабет е много лабилен. Той се влияе от промените в теглото и височината, както и от хормоналния дисбаланс в пубертетна възраст. Ключови фактори са и непредсказуемата физическа активност и прием на храна, свърхнатоварването в училище, променливият дневен режим.

В България вече се налага модерно лечение с използването на инсулиновите помпи, посочват от МЗ. С помпите се дава възможност да се адаптира инсулиновата доза и лечението да се доближи максимално до ендогенната инсулинова секреция като при здрави деца.

По официални данни от заболяването са засегнати 285 милиона души в целия свят. Други 344 милиона са в риск от диабет тип две (инсулинонезависим).