И трите са били прекратени поради изтичане на абсолютната давност и по трите са подадени заявления за нарушаване правото на гражданите на решаване на делата в разумен срок, съобщиха от Инспектората на Висшия съдебен съвет (ИВСС) като пример за бавно правосъдие.

Жалбите и по трите случая са приети за основателни.

От ИВСС уточняват, че по първото дело забавянето се дължи основно на действията на прокурора и разследващите органи. То е било образувано срещу едно лице за измама на 4-ма души, на които обещал да намери работа в чужбина, вземайки за това пари.

2 години са били необходими на прокурора, за да обедини четири дознания в едно. Установени са още и продължителни периоди, през които не е работено по делото.

Четири пъти Софийският районен съд (СРС) е прекратявал образуваните през 2005-2010 година производства и е връщал делото за отстраняване на нарушения или за извършване на допълнителни действия.

"Делото не се отличавало с фактическа или правна сложност. Не са събрани множество писмени доказателства, не се е налагало да се разпитват много свидетели, едва по време на съдебното производство е била назначена една експертиза – графологична", сочат от ИВСС.

Делото за обсебване на лек автомобил пък е продължило 10 години и 28 дни, като през целия период е било на фаза досъдебно производство. Основни виновници за забавянето отново са прокурорът и разследващите органи. Два пъти разследването е било спирано, като първият е бил за 3 години, 7 месеца и 13 дни. Извършителят не е бил разкрит и по делото няма данни да са извършвани каквито и да било действия по установяването му.

Второто спиране е за 1 година, 7 месеца и 8 дни. Единственото, което е било направено през този период, е възлагане на разследващите да установят данни за местонахождението на извършителя.

В постановлението за прекратяване поради изтекла давност е посочено, че извършителят е установен, но не е намерен и срещу него не са били предприети никакви действия от страна на държавата за реализиране на наказателната му отговорност.

Третият случай – за закана с убийство, е продължил 9 години, 2 месеца и 2 дни. През май 2007 г. в района на столично училище възрастен мъж заплашил с газов пистолет малолетен, казал, че ще го убие и му нанесъл побой.

В досъдебната фаза имало периоди, в които не са извършвани никакви действия по разследването, което забавило движението на делото с над 2 години и половина.

"През първия от тези четири периода наблюдаващият прокурор е изпратил на разследващия полицай 3 напомнителни писма за приключване на разследването в установените срокове. В резултат на всички забавяния наблюдаващият прокурор е отстранил разследващия полицай заради нарушаване на процесуалните срокове за разследване, неизпълнение на указанията и невъзможност да осигури правилно провеждане на разследването и приключването му по надлежния ред", уточняват от ИВСС.

След като делото влиза в СРС, то многократно е отлагано по различни причини. Пет пъти това е ставало поради отсъствие на съдебен заседател. След това делото е било върнато два пъти за отстраняване на пропуски, което е довело до забавяне с още близо 8 месеца.

СГС е отменил присъдата и е прекратил производството поради изтичане на абсолютния давностен срок за наказателно преследване, което е станало 17 месеца по-рано. В момента на изтичането на давностния срок СРС се е бил произнесъл с присъда, но не са били изготвени мотивите й.

Забавата по тези дела е установена при извършени за първото тримесечие на т.г. проверки по 139 заявления за нарушаване правото на гражданите. 33 от тях са приети за основателни, подчертават от ИВСС.