Православната църква чества събора на дванадесетте ученици на Иисус Христос, станали проповедници, благовестители на Христовото учение.

Наречени са апостоли, т.е. пратеници на Христос сред народите, както Той им заръчал: "Идете и научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отец и Син, и Свети Дух, и като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал".

Христос имал и по-широк кръг от седемдесет апостоли, чийто събор се чества на 4 януари.

Дванадесетте апостоли, които се почитат днес, са: Симон, наречен от Христос Петър (камък, скала) и брат му Андрей Първозвани, Яков Зеведеев и брат му Йоан, наречен по-късно Богослов, Филип, Вартоломей (чието собствено име е Натанаил), Тома, Матей евангелистът, Яков Алфеев, Юда Яковов, Симон Зилот, Матия (избран на мястото на Юда Искариот след Възнесението на Христос). Към тях се добавя и апостол Павел, допълнително призован да бъде Христов апостол. Дори този ден се нарича още Павловден.

Подреждането на имената на апостолите е според реда им, по който са изброени в евангелията. Между двете двойки братя апостолите Петър и Яков са по-големите и затова са поставени на първо място, но пък заедно с Петър, Йоан е сред най-известните апостоли, написал е и няколко от книгите в Новия Завет.

Паметта на тези Христови пратеници и проповедници се почита в различни дни през годината, когато се отбелязват и подробности от живота и дейността им, а днес те се честват заедно. Защото по думите на техния Учител всички те са приятели Божии. Църковното предание нарича дванадесетте апостоли славни и всехвални, определя ги като дванадесетте стълба на Църквата. Със своя живот и усърдие в разпространението на Христовото учение те са станали пример за всички християни, припомня БТА корена на днешния празник.