Българската телеграфна агенция (БТА) обяви днес обществена поръчка за изграждане на панорамен асансьор. С него ще се улесни достъпът до Националния пресклуб на БТА, който се намира на 4-ия етаж. Сградата на БТА е проектирана 1958 г. През 2021 г. бе направено пълно техническо обследване и бяха издадени технически и енергиен паспорт, каквито до момента не е имало.

Новият панорамен асансьор ще предостави възможност за безпрепятствен достъп до Националния пресклуб и за хора с увреждания.

През 2022 г. бе направено проектиране, изчака се издаването на необходимите за строителството разрешения и беше изготвена техническа спецификация. БТА подготвя в момента и проект за подобряване на енергийната ефективност на сградата.

Проектирането и строителството на сградата на БТА започва през 1958 г., когато националната агенция получава част от терена на бившите кавалерийски казарми между Полиграфическия комбинат и строящия се нов жилищен комплекс. Сградата е проектирана от арх. Евгений Зидаров и е сред най-модерните за времето си в София, както като архитектура, така и като функционалност.

Построена е в периода от 1959 г. до 1960 г. Стълбището, което води от централния вход до Националния пресклуб се смята за запазената марка на сградата. То става повод за спорове по време на строителството и дори за искания за спиране на строежа с мотив, че е прекалено екстравагантно. Специфичната извивка и елегантният парапет му придават въздушна лекота. Стълбището става и декор за българското кино и телевизията през 60-те и 70-те години на 20 век.

През последните дни то отново предизвиква дискусия в социалните мрежи, където бе поставен въпросът за трудния достъп до Националния пресклуб на БТА.