Еврокомисията призова настойчиво България и още 19 държави да приложат правилно нормите за ядрените отпадъци. Нашата страна е в групата, приканени да приемат национални програми за политика за управление на използваното ядрено гориво и радиоактивни отпадъци.

Междувременно Еврокомисията обяви, че предава на Европейския съд 6 държави членки заради лошо качество на въздуха, съобщи БНТ.

Германия, Франция и Великобритания отговарят за наднормени количества азотен диоксид от автомобилите. Италия, Унгария и Румъния са санкционирани заради високо съдържание на фини прахови частици. Комисията отбелязва, че посочените страни са имали 10 години за справяне с проблемите. Изправяне пред европейското правосъдие заради лошо качество на въздуха рискуваха общо девет държави членки, от които се изискваше план за действие. Испания, Словакия и Чехия избегнаха наказание.

Според Европейската агенция по околна среда замърсяването с фини прахови частици в Европа причинява годишно преждевременна смърт на 400 000 души, а азотният диоксид - на 75 000. Еврокомисията продължава наказателните процедури по мерките след Дизелгейт срещу Германия, Великобритания, Люксембург и Италия с изпращане на официални уведомителни писма.

Висящи дела за нарушение по сходни причини има срещу общо 16 страни, включително България. Европейският съд установи, че нашата страна и Полша нарушават законодателството на Евросъюза.