Замърсяването на брега на плаж Иракли вероятно е от палмово масло, изхвърлено в морето от кораб. Констатацията е направена от специалисти по време на проверка, след сигнал, че там има мазни топчета със специфична миризма. Това съобщиха от Басейнова дирекция "Черноморски регион" (БДЧР), чиито служители заедно с техни колеги от Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда и Изпълнителна агенция "Морска администрация" са извършили инспекцията.

По време на проверката е извършен обход на плажа и е констатирано наличие на полуразтопени мазни топчета, с големина около 1-3 сантиметра, изхвърлени от морето, за което на Община Несебър е направено предписание за почистване в двудневен срок.

Според информация на ИА "Морска администрация" отчетеното замърсяване вероятно е от палмово масло, изхвърлено в морето в следствие на миене на кораби-продуктовози, разрешено от международните регулации при спазване на строго определени изисквания за отдалеченост от брега - извън 12-милната зона. Вероятно се касае за транзитно преминаващ кораб, тъй като в българските пристанища не се разтоварва в течно състояние подобен товар, е посочено в протокола на проверката.

От БДЧР казаха, че експресните резултати на място са регистрирали незначителни отклонения по показателите разтворен кислород и наситеност.

Взета е водна проба от морето, която ще бъде анализирана в акредитирана Регионална лаборатория - Бургас и резултатите ще бъдат оповестени на електронната страница на БДЧР.