Новата електронна услуга на института е предназначена за лица, на които още не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, заяви директорът на Дирекция "Пенсии" в НОИ Елина Чалъкова, цитирана от БГНЕС.
Чрез тази услуга лицата, на които им предстои да се пенсионират, могат да вземат информирано решение дали да го направят или да продължат да работят, продължи обяснението си Чалъкова.

Услугата е лесно достъпна, но изпълнението й изисква попълването на лични данни, чиято защита се осигурява чрез въвеждане на Персонален идентификационен код /ПИК/, издаден от НОИ. Процедурата е подробно разписана в сайта.

Служебно системата проверява коректността на въведените данни. Те са свързани с продължителността на трудовия стаж, категорията труд, доход за избран 3-годишен период от последните 15 години от положения до 31.12.1996 г. стаж. Данните за стажа след 01.01. 1997 г. се извличат автоматично от регистъра на осигурените лица.
Продуктът не прави преценка на правото на пенсия според възрастта и осигурителния стаж на лицето, т.е. приема се, че има необходимите условия за пенсиониране.

Промените в КСО предвиждат нови срокове в териториалните поделения на НОИ на документи за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, предаде БТА. Този процес вече не е пряко обвързан с изплащането на трудовите възнаграждения, каза директорът на НОИ Бисер Петков, цитиран от БГНЕС.
За работодателите този срок е до 15-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило документи за изплащане на съответното обезщетение - болничен лист или заявление-декларация.

Самоосигуряващите се също могат да подават болничните си листове и исканията за обезщетение за бременност и раждане за разликата между 135 и 410 календарни дни, както и за отглеждане на малко дете, до 15-о число на месеца, следващ този, през който е настъпило събитието.

Промяната се налага заради определянето на нови срокове за внасянето на осигурителни вноски - до 25-о число на месеца и отпадането на обвързаността на подаване на болничните с начисляването и изплащането на трудовите възнаграждения.
При закъснени
е в сроковете ще се налагат административни санкции, предупреди Петков.

С промените в КСО се въвежда задължението осигурените лица да възстановят получените от тях обезщетения за временна неработоспособност за общо заболяване за периода, за който им е отпусната пенсия за инвалидност за същото заболяване.
Обезщетенията следва да бъдат възстановени, тъй като за един и същ осигурен социален риск - общо заболяване, не могат да се получават две осигурителни плащания, добави Петков.

Заплащането от работодателя на първите три работни дни от временната неработоспособност в размер на 70% от среднодневното брутно възнаграждение на осигуреното лице, действащо като временна норма от 1 юли 2010 г., става постоянна разпоредба в КСО.
Промяната е съобразена с действащото законодателство в други страни в Европейския съюз.