По нея пишат 626-те кандидати, подали заявление за явяване на предварителния изпит по биология в СУ. Темата е "ДНК - носител на наследствеността: структура, функции и биосинтеза".

Председател на изпитната комисия е доц. Петя Христова от Биологическия факултет на СУ. Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова е поздравила кандидат-студентите и е изразила убедеността си, че са дошли на изпита отлично подготвени и ще покажат знания на високо ниво. Тя им е пожелала успешна работа и наесен да бъдат студенти на 130-годишния Софийски университет.

Деканът на Биологическия факултет доц. Стоян Шишков също е приветствал кандидатите, изразил е увереността си, че ще покажат всичко, което са научили, и им е пожелал успех. Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит по биология, са Оптометрия; Учител по природни науки в основна степен на образованието; Екохимия; Биология; Молекулярна биология; Екология и опазване на околната среда; Биотехнологии; Биология и химия; География и биология; Биомениджмънт и устойчиво развитие; Биология и английски език; Агробиотехнологии; Геология; Физическо възпитание и спорт; Медицинска сестра; Медицинска рехабилитация и ерготерапия. С успешно положени изпити по биология и по химия бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалността "Фармация" в СУ.