През август безработицата е 10,4 на сто. Спрямо юли 2014 г. е по-ниска с 0.2 процентни пункта. В сравнение с август 2013 г. равнището също намалява - с 0.3 процентни пункта.

Данните от АЗ традиционно се различават от тези в НСИ, където безработицата твърдо се държи над 13%.

В бюрата по труда са регистрирани 342 503 безработни. Техният брой намалява за седми пореден месец. През юли те са били с 4 746 души повече, а през август 2013 г. - с 8 935 души повече. Регистрираните младежи безработни до 24-годишна възраст през август са 25 032, като те представляват 7,3 процента от всички безработни. Година по-рано те са били с 8 449 повече.

Регистрираните безработни младежи до 29 г. (включващи и тези до 24 г.) са 57 051 и са 16.7 на сто от всички безработни. В сравнение със същия месец на 2013 г. младежите до 29 г. намаляват значително - с 13 779 души. Броят на безработните на възраст над 50 години е 132 942 и намалява спрямо юли с 1487 души. Те са 38,8 на сто от всички регистрирани безработни.

През август започналите работа на първичния пазар безработни са 12 746 - с 1 907 души повече от август 2013 г., в потвърждение на трайната тенденция за нарастване на започналите работа безработни в реалната икономика на годишна база, допълват от АЗ.

Търсенето на работна сила на първичния пазар на труда през август традиционно нараства спрямо юли, тъй като се активизира заявяването на свободни работни места в сферата на образованието, във връзка с началото на учебната година.

В бюрата по труда са заявени 14 129 работни места в реалния сектор, с 1389 места повече в сравнение с юли и с 2197 места повече спрямо август 2013 г.

Най-много свободни работни места на първичния пазар в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (3 694 места), от търговията (1873 места), от административни и спомагателни дейности (1823 места), от образованието (1703 места), от строителството (725 места), от операции с недвижими имоти (714 места), от хотелиерството и ресторантьорството (517 места) и др.