Днешното решение на Общото събрание на БАН отваря пътя за изваждането на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) от БАН и дава ясен знак на правителството, че може да предприеме съответните действия, за да бъде извършено това. Това решение се отнася за цялостната оперативна дейност на НИМХ и за всички учени, които пожелаят да се присъединят към тази нова структура. Това каза пред журналисти председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски.

Общото събрание гласува днес, че "отчитайки декларираното намерение на правителството за решаване на проблема с НИМХ, Общото събрание на БАН изразява съгласие за частично изваждане на НИМХ от структурата на БАН и преминаването в нова структура, създадена от Министерския съвет". Определението "частично" включва цялостната оперативна дейност, изпълнявана от НИМХ-БАН, както и учени и служители, които са декларирали намерение за напускане на БАН.

НИМХ е една симбиоза между оперативна и научна дейност, и съм сигурен, че ще има много учени, които ще отидат да работят заедно с колегите си от оперативната дейност, заяви акад. Ревалски.

На въпрос как от БАН се съгласиха на такова историческо решение за излизане на част от НИМХ от Академията, акад. Ревалски коментира, че "нещата са стигнали до една крайност, от която не могат да бъдат върнати обратно".

Имало е много години, когато тази служба /НИМХ/ е била извън БАН, но в повечето държави хидрометеорологичната служба е отделна, каза председателят на Академията.

Според него решението за НИМХ вероятно ще се отрази върху имиджа на БАН, защото винаги НИМХ се свързва с БАН.

"За други институти на БАН днешното решение съм убеден, че няма да повлече крак, защото НИМХ е изключително специфичен институт, тъй като учените в него са на щат около една седма от целия му състав", коментира акад. Ревалски.

Попитан какво ще се случи с материалните активи след излизането на част от НИМХ от БАН, акад. Ревалски каза, че Общото събрание решава, но на първо време ще им бъде предоставена сегашната собственост, за да могат да работят. След това се предвижда да се създаде смесена работна група, която ще изработи правила за приемането от ОС на БАН.

Като брой на учените и работещите, НИМХ е най-големият институт на БАН, тъй като има филиали в цялата страна и стопанисва имущество, предоставено му от МОСВ за хидроложката дейност, обясни акад. Ревалски. Той отново отбеляза, че учените в НИМХ са малко.

Решението на Общото събрание на БАН за частично извеждане на част от Националния институт по метеорология и хидрология /НИМХ/ от структурата на Академията "нищо не е и нищо не прави, защото в предложението няма текст за частичното изваждане с активите и пасивите, с името на НИМХ". Това заяви пред журналисти бившият директор на НИМХ проф. Христомир Брънзов след решението на ОС на БАН.

"Не можем да функционираме без инфраструктурата, която е създадена и това се пунктовете, сградите и комуникациите, които Националната хидрометеорологична служба поддържа", заяви проф. Брънзов.

Той отбеляза, че няма срокове за създаването на комисия или работна група, както гласува днес Общото събрание на БАН.

"НИМХ вече 12 дни е без всякакво ръководство и няма кой да подпише никакъв документ, включително финансови задължения и плащания, и хората ще останат без аванс и заплата", заяви проф. Брънзов. Неговият първи мандат беше прекратен предсрочно от Управителния съвет на БАН.