Българският ученически отбор постигна успех на LVІI Международна Менделеевска олимпиада по химия, която се състоя от 30 април до 6 май в Астана, Казахстан. В олимпиадата участваха 114 ученици от 21 страни от Европа, Азия и Южна Америка. За първи път всички участници от българския отбор са отличени със сребърни медали, съобщиха от Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Отборът на България е в състав: Крум Александров - Математическата гимназия (МГ ) "Гео Милев" в Плевен; Явор Христов - Софийската математическа гимназия (СМГ) "Паисий Хилендарски" в София, 11-и клас; Преслав Георгиев - СМГ "Паисий Хилендарски", 11-и клас, и Виктор Лилов - СМГ "Паисий Хилендарски", 11-и клас.

Ръководители на българския отбор са доц. д-р Христо Чанев и главен асистент д-р Даниела Цекова от Факултета по химия и фармация на Софийския университет.

Това беше 17-ото участие на България на тази олимпиада и за първи път всички участници от отбора са отличени със сребърни медали, отбелязват от СУ.

Крум Александров постигна 172,50 точки (13 място, 75,0%) - сребърен медал; Виктор Лилов е със 169,90 точки (17 място, 66,0%) - сребърен медал; Явор Христов е със 163,15 точки (20 място, 61,1%) - сребърен медал; Преслав Георгиев е със 158,75 точки (22 място, 58,7%) - сребърен медал.

Според ръководителите на отбора българските участници са се представили отлично, пределно концентрирани и мотивирани са били за максимално добро представяне и са работили като отбор, давайки най-доброто от себе си.

В общото класиране, българските ученици заемат места от 13 до 22 от общо 114 участници. В импровизираното отборно класиране, отчитащо най-добрите четири резултата за всяка страна участник (участват 21 страни ), отборът зае трето място с резултат 166,1 точки. Пред българските ученици са отборите на Русия със 194,5 точки и на Беларус със 172,6 точки. Непосредствено след тях е отборът на Унгария със 163,5 точки, следван от този на Узбекистан със 152,2 точки.

Всяка участваща страна се представя от един отбор, съставен от ученици от последните класове на средното училище. Броят на учениците в отделните отбори е ограничен от квота, която се определя от журито на олимпиадата, на база представянето на съответната страна на предишни олимпиади. Съставът на отборите се определя от класирането на Национални състезания по химия в представените страни. Този принцип е приет и за формирането на отбора на България. Той има квота от четирима ученици и в него участват класираните на първите четири места на последната Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда за страната (18-19 март 2023 г., Стара Загора).

Състезателната програма на Менделеевската олимпиада включва два теоретични кръга, които се състояха на 2 и 3 май, и един практически кръг на 5 май. На първия теоретичен кръг на участниците работят върху осем задачи (80 точки) от различни области на химията. На втория теоретичен кръг участниците работят върху материал, структуриран в пет отделни области на химията - неорганична химия, аналитична химия, физикохимия, органична химия, химия на живота и полимери. За всяка от тези области са дадени по три задачи. Всеки участник си избира задача от съответната област. Оценява се по една задача от област (най-пълно решената). На този кръг всеки участник може да получи максимум 75 точки. Третият кръг е практически - тази година задачата включваше екстракция на кофеин от черен чай, охарактеризиране на получения продукт чрез специфична качествена реакция и комплексометрично определяне на калций в таблетки калциев глюконат (максимум 75 точки). Продължителността на всеки кръг е пет часа, а максималната оценка е 230 точки.