България върна днес в Италия ТИР с отпадъци, съобщи пресцентърът на Министерството на околната среда и водите.

Връщането стана възможно след проведена процедура по регламента 1013 между МОСВ и компетентните органи в Италия. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров изказва благодарност на следствените органи за поредното успешно взаимодействие и техния принос за предотвратяване на последствията от нелегалния превоз за околната среда, пише в съобщението.

На 21 януари тази година след подаден сигнал до РИОСВ - Монтана е установен незаконен превоз на отпадъци по смисъла на Регламент 1013. Товарът, представляващ пластмасови отпадъци с нееднороден състав в насипно състояние, не е придружаван от документацията, изискваща се по регламента, а получателят е отказал приемането на отпадъците, се казва в съобщението.

В края на март и началото на април бяха върнати в Италия 127 контейнера от пристанище Варна и 20 контейнера от пристанище Бургас. Незаконните превози бяха разкрити през януари след съвместни проверки на РИОСВ, прокуратурата, Агенция "Митници", МВР и ДАНС. Тогава беше установено, че според съпровождащите превоза документи контейнерите би следвало да съдържат отпадъци от пластмаса и каучук. При отварянето им обаче бе констатирано, че отпадъците са замърсени от други материали до степен, която не позволява екологосъобразното им оползотворяване.