България е страната в ЕС с най-голям дял от населението, който е застрашен от бедност - 32,8 на сто или над 2,32 милиона души, сочат представените днес данни на Евростат.  По този показател Румъния се нарежда веднага след България (32,5 на сто), следвана от Гърция (31,8 на сто).

Същевременно България отчита и най-голямо намаляване на дела на хората в риск от бедност - 12 базисни пункта спрямо 44,8 процента през 2008 година, която е отправна точка. Страната ни е следвана от Румъния (-11,7 процентни пункта) и Полша (- 11,6 пункта).

За целия Европейски съюз делът на населението в риск от бедност или социално изключване за миналата година е бил 21,7 процента или 109,2 милиона души. Това е с два процентни пункта под референтната 2008 година и с 0,7 процентни пункта под равнището от 2017 година.

Най-нисък риск се наблюдава Чехия, където 12,2 процента от населението е застрашено от бедност и социално изключване. Веднага след нея по този показател се нареждат Словения (16,2 процента) и Словакия (16,3 на сто, данните са за 2017 година).

Най-голямо увеличение на дела на хората в риск от бедност и социално изключване за миналата година спрямо 2008 година Евростат отчита в Люксембург (+6,4 процентни пункта), Гърция (+3,7 процентни пункта) и Естония (2,6 процентни пункта).

В ЕС над 16,9 на сто от населението е в риск от бедност поради ниски доходи. Този показател е най-висок в Румъния (23,5 процента), Латвия (23,3 процента), Литва (22,9 процента) и България (22 процента). Най-малък е рискът от бедност поради ниски доходи в Чехия (9,6 процента), Финландия (12 процента), Словакия (12,4 процента данните са за 2017 година), Дания (12,7 на сто).

Анализът на Евростат е по повод Международния ден за изкореняване на бедността - 17 октомври.