Трябва ли да бъде задължителна военната служба в България? Какво мислят младите хора и какви са реалните условия за тяхното мнение?

В този епизод от поредицата "Поколение Z" слушаме тях и специалистите: Георги А. Ангелов, журналист от "Свободна Европа", и доц. д-р Георги Цветков, преподавател по национална сигурност и отбрана във Военната академия "Георги С. Раковски". Научаваме повече за историята на военната служба в България, за това как определени политически интереси я използват като пропаганда, както и за това какво е нужно да преосмислим и да обновим, за да може условията за бъдещето на наборната военна служба в България да отговарят на съвременността. Разглеждаме ситуацията в други европейски държави и разсъждаваме доколко можем да вземем пример от тях.

Георги A. Ангелов, журналист в "Свободна Европа": "Трябва да имаме цялостно преосмисляне на казармата, защото в българската армия изглежда, че все още не си е тръгнала фирмената култура на съветската армия. Имаме едни войници, които са като в затвор, те нямат право да излизат, нямат никакви права всъщност. Имат право да изпълняват заповеди. Такава беше и българската казарма до момента, в който беше направена професионална. Ако човек започне да разглежда докладите за отбраната, може да види, че има години, в който става дума за стотици младежи, които не излизат въобще от казармата или излизат с тежки увреждания. На нас като общество такава армия не ни трябва."

Доц. д-р Георги Цветков, експерт по национална сигурност и отбрана: "Такива решения, които водят до сериозна промяна в армията, се вземат шест, осем, десет години предварително. В тези обстоятелства ние нямаме какво да направим сега. От тази гледна точка, правилното е сериозни инвестиции в редовната ни армия, да се издигне тя на едно по-високо равнище и след това да се даде възможността за по-ефективно, модерно и привлекателно, доброволно военно обучение за хората и да се създадат условия за по-широко застъпване на резервните сили."

Подкастите от поредицата "Generation Z/Поколение Z" са съдържание, предоставено от европейската радиомрежа Euranet Plus, която се състои от 13 водещи медийни оператори в Европейския съюз. Съдържанието е продуцирано от БНР и достига до вас благодарение на партньорството с Dir.bg.