"Подписването на договорите за доставката на общо 280 нови линейки е първата реална стъпка към същинското изпълнение на проекта за обновяване и модернизация на Спешната помощ у нас. Стартирането и реализацията на този проект е водещ приоритет за мен и екипа ми, тъй като чрез него ние ще подобрим достъпа на гражданите до спешна медицинска помощ и ще извършим цялостна модернизация на системата на спешната помощ."

Това заяви министърът на здравеопазването Кирил Ананиев на официална церемония по подписването на договорите за доставка, гаранционно и сервизно обслужване на общо 280 броя нови линейки. От тях 185 броя са конструирани и оборудвани за превоз, мониторинг и първоначално лечение на пациенти, а другите 95 са за интензивно лечение. Всички те трябва да бъдат снабдени с медицинско оборудване и медицинска апаратура, отбеляза в свое съобщение Министерството на здравеопазването.

Общата стойност на двата договора възлиза на 38 300 640, 00 лв. с ДДС. Срокът за доставка на първите оборудвани линейки и по двата договора е до 60 календарни дни. Останалите трябва да бъдат доставени в срок до 120 дни от заявката на Министерството на здравеопазването, по график за следващите 3 години. Гаранционният срок на всяка от оборудваните линейки, както и на медицинската апаратура и оборудване, е 5 години. Това стана ясно още от думите на Кирил Ананиев.

Припомняме, че в конкурса за доставка на 400 нови линейки постъпиха общо 7 оферти по две от общо 4 позиции. След провеждане на процедура по реда на ЗОП фирмата "СОФИЯ ФРАНС АУТО" АД (СФА е вносител на автомобили "Пежо" - б.р.) е определена за изпълнител по две от обособените позиции. За останалите две позиции, свързани с доставката на високопроходими линейки и такива 4х4, оферти не постъпиха при първоначалния етап на проведената процедура. В момента тече нов конкурс.

"За нас този договор е голяма отговорност, но мисля че сме от малкото фирми, които имат и професионалната, и организационната, и финансовата възможност да реализираме правилно тази голяма обществена поръчка. Договорът никак не е лесен, условията са изключително ангажиращи за изпълнителя, но имайки предвид огромната нужда в България от автомобили за спешна медицинска помощ, ние ще направим всичко по силите ни да доставим едни качествени продукти", коментира изпълнителният директор на СФА Стоян Желев.

Министър Ананиев посочи, че в момента Системата за спешна медицинска помощ разполага с 651 линейки, разпределени в 28-те ЦСМП. Част от автопарка е амортизиран, но с реализацията на проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ" ще бъдат подновени повече от 2/3 от автопарка.

На официалната церемония по подписване на договорите присъства и министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, която поздрави екипа на здравния министър за наваксаното закъснение при реализацията на проекта.

"Вярвам, че и останалите поръчки, които предстои да бъдат обявени, както по отношение на доставката на още 120 линейки до предвидените 400, така и на останалите дейности, заложени в проекта, ще вървят гладко и ще има текущ напредък по изпълнението на целия проект", изтъкна Аврамова. Тя подчерта, че по Оперативна програма "Региони в растеж" към настоящия момент договореността е 83%, 475 проекта са в процес на изпълнение, а 34% от средствата по ОПРР са одобрени за заплащане.

Закупуването на медицинските превозни средства е в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-4.001-0001 от 23.10.2018 г. по Проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ" и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Общата стойност на Проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ" е 163 897 815,62 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 163 502 132,68 лв.

Срокът за изпълнението на дейностите по реализацията на проекта е 36 месеца, или до 23 октомври 2021 г.