Лицето се е представило се като Антон Балтаджиев, съобщиха от пресцентъра на ИА "Главна инспекция по труда" (ГИТ).

Той не е допуснал проверяващите да извършат проверка на строителен обект, на който са работили около 10 работници. Санкцията за неоказано съдействие е 20 000 лева. В последствие мъжът е разпространил клип, в който обвинява контролните органи в тормоз и рекет в частен имот. За неоснователните обвинения ГИТ ще сезира компетентните органи, за да му бъде потърсена отговорност, се казва още в съобщението.

Според чл. 402, ал. 1, т. 1 от КТ инспекторите по труда имат право „да посещават по всяко време министерства, други ведомства, предприятията и местата, където се извършва работа“, което е основание да бъде стартирана проверка на визирания строеж. Обектът на контрол е идентифициран, след като при посещение на други предприятия в района инспекторите са установили визуално, че се извършва дейност от около 10 строителни работници. Те работят на втора плоча без лични предпазни средства и се подготвят да изливат бетон. Обектът не е обособен по надлежния ред с информационна табела.

Заради агресивното поведение на проверяваното лице е потърсено съдействие от полицията. До пристигането на органите на реда работниците са напуснали обекта.

Инспекцията по труда продължава проверката. Ще бъдат изискани документи от общината и от Регионалната дирекция за национален строителен надзор, за да се установи статутът на строежа, подчертаха от ГИТ.

"От нашите данъци лапате по цял ден. Защо тормозите хората и се занимавате с глупости, аз съм си вкъщи в момента", заявява Балтаджиев във видеото.