Тричленен състав на Върховния административен съд отмени формулата за дялово разпределение на сметките за парно. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано, но от Министерство на енергетиката вече обявиха, че заради казуса "сградна инсталация" готвят законови промени, които да защитят интереса на потребителите. 

 

 

"Сегашното решение на ВАС на първа инстанция отменя една от формулите в методиката за дялово разпределение. По-интересното е аргументите, с които я отменя. Освен чисто процесуалните аргументи за несъобразяване с процедурата по приемането ѝ, които не са толкова съществени, другите съществени аргументи са тези, които ние от много дълго време повтаряме в общественото пространство, а именно, че начинът, по който се продава топлинна енергия в България е несправедлив", каза в студиото на БНТ доц. Димитър Деков, адвокат.

Той поясни, че е несправедлив основно по отношение на две групи лица - тези, които живеят на по-горните етажи и не ползват топлинна енергия, тогава в техните жилища не идва каквато и да е топлина, но те трябва да плащат пропорционално част от сградната инсталация.

Другите са всички, които не желаят да ползват топлинна енергия.

Адвокат Деков припомни, че съществува правило, че не можеш да плащат някаква услуга, ако сам не си поискал. Това означава, че хората, които не искат да ползват парно, не бива да ги караме да плащат парно.

При всички положения след това решение ще се наложат изменения в наредбата.

"Има и друго дело за друг текст от методиката, има и преюдициално дело в Съда на ЕС по тълкуването на цялата наша система за "Топлофикация".

Сградната инсталация са всички тези тръби, които донасят топлоносителя до радиаторите плюс за горещата вода един кръг, който върти водата", обясни техническата страна на проблема Атанас Тасев. Според него, това е система за колективно ползване, системата така е проектирана, че никой няма право да се отказва и ако някой се е отказал от парното, тръбите не се отказват от него. Ако някой си изключи топлата вода, хората на горните етажи, за да получат топла вода, трябва да източат цялата инсталация, за да дойде топлата вода.

"По същество това е система за колективно ползване и тази енергия от сградната инсталация е собственост на всички. Формулата е добра и тя дори работи като индикатор за това, че краде някой от вас, когато числото, което показва колко процента на сградната инсталация е по-голямо от 25. При новите системи е 8%", поясни енергийният експерт.

Според него, проблемът е, че ние не сме коректни и се опитваме да излезем от система, която е наложена с договора, който сме подписали.