В страната 884 са язовирите, които се нуждаят от ремонт, като 450 от тях се нуждаят от спешен ремонт. Това каза в Ловеч председателят на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор Петър Горновски по време на разширено заседание на Щаба за провеждане в действие на Плана за защита при бедствия.

По думите му това не означава, че язовирите са опасни, а че има компрометирани съоръжения. "Има проблеми с преливници, с изпускателни кранове. Това означава, че ако има приливна вълна, съоръжението на този язовир не може да действа, т. е. може да се случи по-сериозна бедствие в следствие разрушаване на стената. Затова тези язовири по най-бързия начин трябва да бъдат ремонтирани", посочи Горновски.

Предписанията за ремонтите и актовете са насочени към собствениците. Горновски добави още, че новото търговско дружество "Държавна консолидационна компания" разполага с ресурс от 500 милиона лева, с които трябва да организира обследване, заснемане и ремонт на тези язовири.

До 3 октомври е срокът за подаване на заявления от общините за прехвърляне собствеността на язовирите на държавното предприятие. Досега това е направено на 60-70 процента.

Председателят на Агенцията поясни, че предстои класификация на всички язовири в страната, според обема и опасността. Те са общо 6800, но след приключване на предприетите проверки се очаква броят им да достигне 7000, тъй като има още малки водоеми, които тепърва се установяват.

До момента в информационната система на Агенцията са регистрирани едва 1500 от тях. Проблем създава липсата на документация, която се изисква при регистрацията им. Областният управител на Ловеч Георги Терзийски посочи, че в областта има 75 язовира. Три от тях - Малка Желязна, Добродан и Пазар дере, се нуждаят от спешен ремонт.

На заседанието, на което бяха представени промените в Закона за водите, в частта касаеща управлението на язовирите, присъстваха още заместник-председателят на Агенцията ген. Кирил Войнов, областният управител на Ловеч Георги Терзийски, директори на държавни институции и представители на общините от областта.