Около 900 българи се нуждаят от трансплантация на орган, но броят на тези операции става все по-малък, показва проверка в статистиката на изпълнителна агенция "Медицински надзор", съобщи "Сега". 

През 2021 година у нас бяха извършени общо 48 трансплантации - 33 бъбречни, 2 сърдечни и 13 чернодробни. На следващата 2022 г. тези операции рязко са намалели и вече са едва 20 - 12 бъбречни, 2 сърдечни и 6 чернодробни. Вижда се, че при бъбречните намалението е почти трикратно. 12 бъбречни трансплантации са нищожно малко на фона на постигнати над 50 такива операции през 2014 и 2015 г.

Не е ясно дали ограничаването на възможността хора от чужбина да получат бъбрек от жив донор у нас не е довело до намалението на този вид трансплантации - при 14 в последната година на старите правила (2021 г.), миналата година има само една такава операция. Тази година също вече има една такава трансплантация, извършена в болница "Лозенец".

На този фон пациентите които чакат за трансплантация на бъбрек, са 809. 28 души се нуждаят от присаждане на черен дроб, 29 - от ново сърце. Осем пациенти имат нужда от бял дроб, един от панкреас, а двама - от тънко черво.

Все пак в последните години българите имат повече шанс да дочакат заветната операция, тъй като България възстанови участието си в европейската мрежа за обмен на органи "Евротрансплант", което беше прекъснато за известен период преди 2019 г. Без да е пълноправен член, тя помага с органи, а срещу това получава право да включва свои граждани в листите на чакащи на организацията. Имаме един случай и на предоставен орган - бъбрек от трупен донор. Ние сме предоставили 39 органа за "Евротрансплант", пет по линия на Foedus и 15 на Румъния. Тази статистика е от 2010 г. до 6 март 2023 г. Реализираните донорски ситуации и извършените у нас трансплантации обаче остават крайно недостатъчни