4057 деца са приети не по правилата в столични детски градини. За това съобщават с писмо до медиите от Инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система.

От него става ясно, че по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Столична община е предоставила данни за приетите с хронични заболявания деца в детските ясли и градини.

Ето какво публикуват Васил Николов от инициативния комитет:

Данните са в две таблици, в едната са общо всички записани в детската градина деца с хронични заболявания, а в другата са диагнозите и броят на децата приети със съответната диагноза. Изключително притеснително е, че броят на децата от двете таблици се разминава значително и има 960 деца без диагноза, но са приети с предимство.

Освен това, има още 3097 неправомерно записани с предимство деца, тъй като диагнозите, с които са приети не влизат в списъка с такива, които дават предимство. Това са:

1. 1653 деца - с диагноза по МКБ L 20 Атопичен дерматит - от 2004-та година никога не е била в списъка;

2. 21 деца - с диагноза по МКБ К 52 Неинфекциозни гастроентерити и колити - от 2004-та година никога не е била в списъка;

3. 27 деца - с диагноза по МКБ Q 63 Вродени аномалии на бъбрека - от 2004-та година никога не е била в списъка;

4. 8 деца - с диагноза по МКБ N 28 Нарушение на бъбреците и уретера - от 2004-та година никога не е била в списъка;

5. 1 дете - с диагноза по МКБ М 25 Увреждания на ставите - от 2004-та година никога не е била в списъка;

6. 26 деца - с диагноза по МКБ Q 66 Вродени деформации на стъпалото - от 2004-та година никога не е била в списъка;

7. 157 деца - с диагноза по МКБ J 35 Хронични болести на тонзилите и аденоидите - от 2004-та година никога не е била в списъка;

8. 52 деца - с диагноза по МКБ Q45 Аномалии на храносмилателната система - от 2004-та година никога не е била в списъка;

9. 1152 деца - с диагноза по МКБ J 30 Хроничен ринит, назофарингит и фарингит - отпада 2016-та година от списъка;

Следователно според данните предоставени по ЗДОИ става ясно, че 4057 деца към дата 10.04.2018 са в привилегировано положение, защото са получили предимство при приема в ДГ без да имат право на това.

Вместо контролът върху приема на деца с хронични заболявания да бъде засилен, то администрацията на Столична община са позволили прием на 4057 деца, от които за 960 общината явно не разполага с документи, които удостоверят тяхното предимство, след като не е известна диагнозата им, и 3097 с диагноза, която не дава предимство. Излиза, че от приетите общо 7797 деца по критерий "Хронично заболяване" НАД 50% са приети неправомерно, без да имат право на това.

Децата с хронични заболявания се приемат допълнително - над разрешената по закон бройка. Приети са 4057 деца в повече без да имат право на това, за което Столична община получава държавна субсидия, съгласно ЕРС (Единен разходен стандарт), за всяко дете в детска градина. Смятаме, че националният бюджет се ощетява с милиони левове всяка година, тъй като за приетите неправомерно деца от МОН са превели сумите съгласно ЗПУО и Наредбата за финансиране на институциите, като виновниците в случая са както Столична община, заради неупражнен контрол, така и директорите на детски градини, които са извършили същинските нарушения, приемайки децата.

Настояваме този път виновните лица да понесат своята отговорност, както тези, които са извършили нарушенията, така и тези, които би следвало да извършват контрол върху дейността им. Нарушения от такъв мащаб е крайно време да доведат до дисциплинарни наказания, тъй като предписанията, които постановяват от Столична община за всяко едно нарушение явно нямат особен ефект и проблемите се задълбочават.

Освен това този занижен контрол може да доведе до още много неблагоприятни за Столична община последствия, тъй като много родители, чиито деца не са били приети на желаното място могат да потърсят правата си по съдебен път, а прокуратурата може да потърси отговорност за ощетяване на държавния бюджет.

Продължаваме да настояваме от Столична община да разрешат наш представител да присъства по време на извършваните проверки, тъй като общественото доверие в коректността на проверките е много занижено, а и сме внесли в Столична община петиция подписана от стотици граждани с такова искане.