Целта е да отпадне изискването за 100-процентно сдружаване на собствениците. Сега това е условието за получаване на пари от ЕС са обновяване на общите части на сградите, предаде БНР.

Намерението е "да го намалим като процент, за да може по-лесно да се сдружават собствениците", каза  заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, цитирана от Insurance. Тя посочи, че не отговаря директно за етажната собственост, но "колегите предлагат две трети или три четвърти и най-вероятно ще е едно от двете, просто по-ниско няма как".

По Закона за етажната собственост в момента е необходимо мнозинство от две трети от представените идеални части в етажната собственост за вземане на решения за основни ремонти на сградите, включително за подобряване на енергийната им ефективност. Но само сдружения на собствениците (юридически лица, които могат да представляват етажната собственост по закона) могат да кандидатстват за финансиране и по европейски програми, и по различни кредитни линии. А за да има сдружение, е необходимо съгласието на абсолютно всички собственици в съответната сграда или вход. Ако няма сдружение, "няма кой да кандидатства и кой да е нашият бенефициент", каза Павлова.

100-те милиона лева по оперативна програма "Регионално развитие" за дейности като саниране на общите части на сградите им и подмяна на щрангове може и да не се усвоят, ако не се промени законът и ако не се осигурят кредитни линии с по-нисък лихвен процент за онези, които нямат възможност да финансират подобно начинание.
За осигуряването на подобни линии се водят преговори с няколко банки, сред които и Европейската банка за възстановяване и развитие, каза още заместник-министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова, цитирана от БНР. Освен почти невъзможното в повечето случаи изискване за сто процента сдружаване, проблем е и процентът европейско финансиране, който в момента е една пета от проекта, и който често не успява да мотивира хората да санират жилищата си.

"Моята лична борба и кауза засега не е много лесно осъществима. Преговорих с европейската комисия да го вдигнем поне на 40. Те не са много щастливи от тези мои идеи, но мисля, че при една добра регламентация, ще можем да го направим," посочи Павлова.

За да получат европейски пари собствениците на жилища трябва да изготвят и общ технически проект, който се подава директно към строителното министерство, а не към общината, уточни още Лиляна Павлова.