Към момента няма увеличение в броя на социалн ослабите, но се очаква след няколко месеца те да станат повече. В групата на бедните ще изпаднат част от хората, които в момента получават помощи за безработица.
В бюджета догодина ще се планират повече пари за социално подпомагане, каза още Валентина Симеонова.
Всички общини могат да кандидатстват пред Министерството на труда и социалната политика по проекта за разкриване на кухни за социално слаби граждани през зимата. Валентина Симеонова обясни, че за част от най-бедните българи ще се осигури храна от първи декември тази година до 31 март догодина.
Заместник-социалният министър обяви, че няма да има 15 процента съкращения на социални работници.