Същността на тази система е, че отстъпка или бонус ще получават шофьорите с безаварийно шофиране, а малус или увеличаване на премията ще получават тези, които са причинили произшествия.

В момента все още нямаме точна официална информация как тя ще се приложи у нас, но има принципи, които ще бъдат застъпени, каквато е и европейската и световна практика. Ето какво очакват хората от бранша на този етап.

При малус има два ценообразуващи фактора:  брой на настъпилите пътно-транспортни произшествия и поведението на водача като участник в движението (превишена скорост, употреба на алкохол, преминаване на червен светофар, неправилно паркиране и т.н).

Много е вероятно при изчисляване на бонус-малус коефициентът ПТП виновно причинени от водачите да бъдат разделени на такива, претърпени в България и такива извършени в чужбина. Тези, които са виновно причинени в чужбина се очаква да са с по-голяма тежест, поради по-високите нива на застрахователните претенции, изплащани там.

Към системата ще бъде приложена скала с коефициенти на оскъпяване, според провиненията. По този начин застрахователят ще предложи цена за „Гражданска отговорност”, оскъпена с определен коефициент, което значи че може да се стигне до 180% по-скъпа полица. При бонус цената ще се намали спрямо рисковия профил на водача, например ако не сте имали нарушения в последните 5 години с до 50%.

След като системата се въведе, се очаква застрахователите да направят своите корекции така, че цената да се повиши и поне да се приближи до най-ниските стойности на „Гражданска отговорност” в Европа и да се достигне до средна цена, необходима за посрещането на всички насрещни плащания.

Ако тази прогноза се сбъдне, цената в България ще бъде около 120 евро, като това не означава, че това ще е цената за масовия потребител (зависи дали си в „бонус” или в „малус” групата). Тук предизвикателството пред застрахователя е въвеждането на европейските правила като директивата платежоспособност, както и необходимостта за сключване на презастрахователни договори, при което тенденцията е също към увеличаване на цената.