Синдикалната федерация на служителите в МВР подкрепя тестването на служителите с цел превенция на употребата на алкохол и наркотици, се казва в позиция на синдиката до медиите. Също така се апелира към ръководството на министерството информацията за броя извършени тестове за употреба на алкохол, наркотични вещества и техни аналози, както и за крайните резултати - в това число и от медицински и химически или химико-токсикологични лабораторни изследвания - периодично да бъде публикувана.

Синдикалната организация посочва още, че се противопоставя на опитите да се опетнят името и честта на полицейската професия, като отбелязва, че в последните няколко седмици, служителите в МВР са наричани "наркомани", "алкохолици" и "ненадеждни".

"Недопустимо е, заради провинения на няколко служители да се опетнява цяла една професия", казват от СФСМВР.

Синдикатът отбелязва също, че започналото тестване на полицейски служители за алкохол и наркотици се прави по реда на наредба за установяване на субстанциите в кръвта при управление на превозно средство. Тя не е свързана с реда и установяване на спазването на служебната дисциплина от служителите в МВР, докато те са на работа.

Въпросът ни е, какво се случва, когато се тестват служители в МВР, които не са водачи на МПС? Да стигнем по-далече - ако тези служители, които не са водачи на МПС дадат положителен тест? На какво основание те ще бъдат санкционирани? На основание наредба за управление на МПС? Това създава риск, хората, за които е доказано, че са употребили алкохол и/или наркотични вещества, ако бъдат санкционирани на това основание, да оспорват това наказание и да бъдат възстановени на работа. А това означава, че МВР няма да успее да се "освободи" от хората, които в действителност петнят професията, а напротив - за пореден път ще симулира дейност и ще унижи честните и достойните служители", смятат от синдиката.

В същото време от организацията настояват за спешни мерки от страна на ръководството на МВР за стриктно спазване на съществуващата нормативна уредба и отстраняване на възможността липсата на такава или несъвършенства на съществуващата да станат причина за ескалиране на излишно напрежение сред служителите.