По сигнал на Агенция "Митници" ОЛАФ разкри случай на неправомерно завършени транзитни операции, съобщиха от пресцентъра на митниците.

В доклада на ОЛАФ се посочва, че по време на специфично разследване са проверени 110 транзитни декларации, докладвани от Агенция "Митници" в България, която е установила, че операции са били неправомерно завършени.

Транзитни операции са задействани в различни държави членки, като Полша, Унгария, Германия, Франция, Литва и Словакия. За всички тези операции два български митнически пункта са посочени като получаващо митническо учреждение, с крайни получатели в Сърбия и Турция. Въпреки това, при проверка на тези пунктове, където стоките е трябвало да бъдат обработени, се установи, че нито превозните средства, нито стоките някога физически са представяни пред митница.

По-нататъшни проверки са разкрили, че в някои от случаите неправомерното електронно обработване на операциите се е случило няколко часа след като операциите са били задействани, което е физически невъзможно, поради времето, необходимо за действителния превоз.

Българските митнически власти са информирани от сръбските и турските си колеги, че въпросните превозни средства никога физически не са влизали на територията на тези две страни. Неправомерното завършване на операциите е извършено чрез използване на зловреден софтуер, което е направило възможно дистанционно проникване в Българската система за управление на транзита.