Общо 104 от монтираните и предадени на Агенцията "Пътна инфраструктура" /АПИ/ 200 нови и дооборудвани стационарни контролни точки - част от Електронната система за събиране на пътни такси на база време /винетка/ и на база изминато разстояние /тол/, са на автомагистрали и първокласни пътища. Това посочва министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в писмен отговор на депутатски въпрос, съобщи пресцентърът на МРРБ.

Новите съоръжения, които ще контролират за платена пътна такса на магистралите, са 19. По пътищата първи клас са монтирани 85 стационарни контролни точки, от които 23 са нови и 62 дооборудвани.

По второкласните пътища са разположени 64 рамки /36 нови и 28 дооборудвани/, а по третокласните - 32 контролни точки /22 нови и 10 дооборудвани/.

Изпълнителят по договора за проектиране, изграждане и въвеждане на електронната система за събиране на пътни такси - "Капш Трафик Солюшънс" ДЗЗД, е предал на 16 август 2019 г. на АПИ 200 стационарни контролни точки. Съгласно договора, до 9 февруари 2020 г., изпълнителят следва да дооборудва с камери още 95 съществуващи трафик рамки, от които около 50 са на автомагистрали.

Контролът и правоприлагането за платена пътна такса се осъществяват и от 105 мобилни екипа на Националното тол управление, които от началото на 2019 г. следят за платени електронни винетки.

Функцията на т.нар. портални рамки е единствено контролна и информацията от тях се използва за установяване на нарушителите. На рамките няма да се плаща тол такса и няма да се продават маршрутни карти.

След въвеждането на тол системата АПИ ще предлага маршрутни карти по познатите канали за продажба на електронни винетки - на сайта www.bgtoll.bg, от мобилното приложение, на терминали за самотаксуване и на около 50 гишета /в областните пътни управления и на ГКПП "Кулата", "Калотина", в близост до "Капитан Андреево" и "Дунав мост" при Русе и при Видин/, на които ще се плаща в брой. Маршрутни карти ще се предлагат и в пунктовете за продажба на националните и европейски доставчици на услуга с отчитане на изминато разстояние, с които АПИ има договори.

Проект на дигитална карта с тестовото покритие на пътища с тол такси е предадена на членовете на Обществения консултативен съвет по въвеждане в експлоатация на електронната система за таксуване на база време и изминато разстояние към министъра на регионалното развитие и благоустройството. След като покритието на пътищата, за които ще се дължи тол такса от тежкотоварните превозни средства, бъде одобрено с решение на Министерския съвет, дигиталната карта ще бъде предадена на националните и европейски доставчици на услуги на база изминато разстояние - тол, които имат договори с АПИ.