Над 60 души са пострадали от поледиците в столицата и са потърсили медицинска помощ, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в София и от болница "Пирогов".

От 8 часа вчера до 8 часа днес спешните екипи в София са се отзовали на повиквания за 12 пострадали от поледиците, а от 8 до до 11 часа - за още петима души. Медицинските екипи са получили сигнали и за трима измръзнали.

В болница "Пирогов" са потърсили помощ 50 души, пострадали заради заледяванията, съобщиха от лечебното заведение.

От Столична община напомнят какви са задълженията на собствениците и ползвателите на частни имоти за почистване на територията около сградите на имотите при зимни условия, съгласно Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО. 

Всички собственици, ползватели, лица, които фактически владеят или държат недвижими имоти или части от тях, са длъжни да: 

  • опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както и в определените прилежащи площи;
  • почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите, нарушена мазилка и други застрашаващи живота и здравето на преминаващите до сградите;

Собствениците и ползвателите на частни имоти трябва сами да организират почистването на прилежащите територии. Важно е да се отбележи, че почистеният сняг не трябва да се струпва около стволовете на дърветата и друг вид растителност, да не се изхвърля на уличното платно. Снегът трябва да се събира на купчини в края на тротоара. 

Инспекторите проверяват за образувани ледени висулки на мостови съоръжения и обществени сгради.

Почистването на лед и ледени висулки висящи от частни имоти е задължение на техните собственици, като сигнали за опасни ледени висулки могат да подават на тел. 112. 

Задължение на фирмите изпълнители, които имат сключени договори със Столична община да извършват дейност "Чистота", е да почистват тротоарите от сняг и лед пред училища, детски градини, болници, поликлиники, социални домове и др. 

Санкциите за непочистени прилежащи площи около търговски обекти, обществени сгради и други, чието задължение на самите ползватели, са 50 лв. с фиш и АУАН от 100 до 5000 лв.

При проверките в последните години се установява трайно тенденция за спазване на изискванията, отбелязаха от Столична община.