Това съобщи на пресконференция в националния пресклуб на БТА адвокат Свилен Овчаров от сдружение "Зелени адвокати". От тях до момента са спечелени четири дела, отбеляза юристът. Основна причина за малкия брой на заведените искове е, че от Регионалните инспекции по околна среда и води /РИОСВ/ крият информацията за започнали процедури по изграждането на мощности от възобновяеми източници, посочи Овчаров. Така природозащитниците не могат да спазят сроковете за обжалване и много проекти се изпълняват без да са съобразени с изискванията за опазване на околната среда.

Адвокатите от сдружението, което помага на природозащитните организации от коалицията, регистрират фалшиви документи или документи с неверни дати, издавани в интерес на инвеститорите. Като пример Свилен Овчаров посочи подписани протоколи за обществени обсъждания, издавани от РИОСВ, без гражданите в населеното място да са информирани за организирането на допитване по проектите.

Други нарушения, с които са се сблъсквали юристите, са издаване на разрешения за два проекта, един върху друг, на една и съща площ. Всички доклади за оценка на съвместимостта с околната среда в определен район се издават от един и същи експерт, съдържат едни и същи грешки и липсват едни и същи съгласувания, посочи адвокатът. По думите му това говори за корупционни практики, срещу които трябва да се вземат мерки.

Екозащитниците настояват още за законодателни промени, които да регламентират данъчни облекчения при изграждането на електроцентрали от възобновяеми енергийни източници с нови технологии.

Природозащитниците очакват следващата наказателна процедура от Европейската комисия срещу България да бъде за неизпълнение на рамковата директива за водите.