Това показват данни от анкета на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ сред членовете на палатата. Допитването е извършено в периода 22-29 ноември, съобщиха от пресцентъра на работодателската организация.

Фирмите дават допълнителни средства на служителите си в края на годината основно заради Коледа - това е мнението на 66 на сто, от тези, които планират да раздадат бонуси. За 16 на сто причина за бонусите е доброто финансово състояние, за 11 на сто повод за бонусите са едновременно празниците и успехите на фирмата. Около 6 на сто са посочили други причини, свързани със социално отговорната политика на компанията.

Лошото финансово положение е причината, поради която мнозинството от работодателите няма да платят бонуси - при 70 на сто от тази група фирми. Останалите 30 на сто посочват, че плащат достатъчно високи заплати или дават бонуси за свършена работа.

Най-често размерът на коледния бонус е до 500 лв. показва анкетата на БТПП - при 87 на сто от анкетираните. Около 9 на сто от работодателите планират бонуси в диапазона 500-1000 лв., а над 1000 лв. едва 4 на сто. Равен е делът на фирмите, които ще дадат еднакви бонуси на всички служители и тези, които ги определят според индивидуалното представяне - по 44 на сто.

Водещ показател за размера на бонуса е нивото на длъжност при 11 на сто от компаниите.

При 30 на сто от работодателите бонусите, които ще дадат на служителите им ще бъдат по-високи спрямо миналогодишните, а при основната част 65 на сто ще са еднакви спрямо предходната година. Само при 5 на сто размерът на бонуса за 2017 г. ще е по-нисък от този за 2016 г.

Резултатите от допитването показват, че при 38 на сто от компаниите дните между Коледа и Нова година ще бъдат работни, защото не могат да си позволят прекъсване на производствения режим или ще претърпят загуби. Другата част - около 62 на сто обмислят дните между празниците да са неработни (изцяло или частично), защото характерът на дейността им позволява, а и техни партньори ще почиват тогава.

По-малко от половината (46 на сто) анкетирани имат намерения да увеличат заплатите на служителите си догодина, 27 на сто все още не са преценили, 17 на сто ще запазят нивото на заплащане във фирмата както през 2017 година, 2 на сто ще ги намалят. Около 8 на сто са посочили, че ще приложат различни подходи - за някои служители ще увеличат заплатите, ще се съобразят с тенденциите на пазара на труда и др.

Във връзка с растящия брой болнични, допитването показва, че 18 на сто от фирмите, които имат този проблем, все още нищо не са предприели. Близо 14 на сто отбелязват, че са оспорвали болнични, но при по-голямата част от тях не е имало ефект. Едва 3 на сто посочват, че има лекар във фирмата, който прави проверка. Около 8 на сто прилагат различни подходи като разговори с личния лекар, проверка на място дали болният е в дома си и др.