Работещите само на трудов договор хора нямат задължение да подават годишна данъчна декларация. Същото важи за хората, останали безработни през миналата година, които не са започнали друга работа и нямат доход, различен от заплата. А ако някой започне друга работа при нов работодател, след като за известен период е бил безработен, новият работодател има ангажимент да направи годишното преизчисляване на доходите. Но отново, ако доходите са само трудови, не се очаква подаване на данъчна декларация.

Тези разяснения направи пред Dir.bg говорителят на Националната агенция за приходите Росен Бъчваров във връзка със старта на данъчната кампания за деклариране на доходите на физическите лица, получени през 2020 година.

От агенцията напомнят, че дeĸлapиpaнeтo и плaщaнeтo нa дaнъцитe зa дoxoдитe, пoлyчeни пpeз минaлaтa гoдинa, мoжe дa ce извъpши пo eлeĸтpoнeн път - чpeз ПИК или eлeĸтpoнeн пoдпиc, или нa xapтия - пo пoщaтa или в oфиc нa НАП.

През март 2021 г. след подаването на данните от работодатели и платци на хонорари, за хората ще бъде достъпна и електронната предварително попълнена декларация за доходите. В нея ще бъдат вписани автоматично oт HAΠ данни за получени през 2020 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други.

Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане и тази година е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите - 30 април.

Над 1 милион българи вече имат издаден ПИК, а кръгът на хората, които подават данъчни декларации за доходите си, варира между 500 000 и 600 000 годишно, обясни Росен Бъчваров. Според него с известна доза сигурност може да се каже, че на практика всички, които биха подавали данъчна декларация, вече разполагат с безплатна алтернатива да го направят онлайн, и от НАП съветват именно това. 

Ето какво още обясни Росен Бъчваров за читателите на Dir.bg:

- Какво трябва да направят хората, останали без работа по време на пандемията през миналата година, за да декларират доходите си пред НАП?

- В общия случай, ако човек работи само на трудов договор, той няма никакви задължения да подава данъчна декларация. Ако случаят е такъв, човек е останал безработен без до края на годината да е започнал друга работа и няма други доходи, различни от заплатата, за него изобщо не съществува задължение да подаде данъчна декларация.

Ако говорим за самоосигуряващите се хора или тези, които са получили доходи от хонорар например, при тях нещата се движат с година закъснение. Тоест хонорарите получени през 2020-та, се декларират с данъчната декларация през 2021 г. Няма промяна в този ред и в този механизъм.

Стандартният случай, при който някой е останал безработен и не е започнал нова работа, в зависимост от неговия стаж, осигурителен доход и други параметри, той може (и повечето от тях го правят) да се регистрира в бюрото по труда и да получава обезщетение за безработица.

От миналата година служебни бележки не се изискват към прилагането на данъчната декларация. От 2020 г. НАП прилага т. нар. модел на предварително попълнените декларации. Тоест данните за хонорарите, гражданските договори и доходите от труд се декларират от края на февруари от работодателите, от платците на тези доходи. След това през март НАП на база тези данни, подадени от работодателите и след верификация, цялата тази информация предварително се попълва в данъчната декларация на всеки български гражданин.

Така че, нито служебни бележки се изискват, нито се очаква да бъдат представени. Ако по една или друга причина работодателят не подаде задължителната по закон информация към НАП, има предвидени санкции - и то доста сериозни - за всеки невключен в справката получател на хонорар или доходи от граждански договори или заплати, за което носи и своята административна отговорност. Санкциите са до 250 лева на всяко лице.

- Какви са новите срокове за деклариране и плащане на корпоративния данък и как това ще облекчи фирмите през тази година?

Декларирането на корпоративния данък за 2020-та година започва на 1-ви март, вместо на 1-ви януари. Това е стара тема, гилдията често повдигаше въпроса за това, че годишното приключване и декларирането на корпоративните данъци съвпадат във времето. Тази промяна в закона е в отговор на тези очаквания. Срокът се удължава до 30-ти юни, което разминава в известен смисъл годишното счетоводно приключване с декларирането на данъците. Със сигурност ще е значително по-лесно за счетоводителите, които ще приключват годината спокойно, а декларирането на данъците остава втора стъпка. Съразмерно на удължения срок за деклариране се удължава срокът за плащане. В общи линии ефектът е относително неутрален за задължените лица, а за бюджета ефектите изглежда са калкулирани, преди да се промени закона.

- Има ли облекчение за деклариране и плащане на корпоративния данък за фирмите, които през миналата година са били със затворени обекти и са ползвали помощи от държавата?

- През 2020-та година, със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение бяха въведени промени в реда и начина на деклариране и плащане, както и ограничение на принудителното изпълнение, имаше група данъчни отстъпки. Промени по отношение на деклариране и плащане на миналогодишния корпоративен данък няма. През 2021 година се декларира данъчната 2020 година. И както има фирми, изпитали неблагоприятните последици от пандемията, така има и фирми, които преживяха подем, като IT сектора, онлайн бизнесът и куриерските компании.

- Какви цели си поставя НАП в събирането на корпоративния данък за миналата година?

- Корпоративният данък се плаща в два механизма - авансови вноски, в зависимост от мащаба на предприятието и от финансовите резултати назад, и годишно деклариране. Приходите от корпоративен данък се подразделят в определени съотношения, понякога са регулярни, друг път не толкова регулярни и се концентрират в края на годината.

Твърде рано е в момента да говорим за очаквани приходи, особено в постковид година, когато икономическите последици от пандемията надали ще са отшумели поне до средата на годината. Може би през март ще се дискутират прогнози, когато изтече първото тримесечие, а отделно от това прогнозите за приходите и отчитането им се правят от Министерството на финансите на консолидирана база.