Huawei обявиха, че обмислят създаването на регионален европейски център за изследвания и технологии в България, съобщиха от правителствената пресслужба.

От компанията обясниха, че разширяват дейността си извън Китай, като същевременно разчитат много на изследователската дейност – 70 000 техни служители работят именно в тази посока и инвестициите им за развойна дейност през 2012 г. са в размер на около 5 млрд. долара.

Премиерът предложи да се проведе среща с български университети и изследователски институти в сферата, в която Huawei работят. До един месец ще започнат да проучват възможностите, като министър-председателят предложи да помислят и по въпроса за производство.

Орешарски напомни и за договореното по-рано днес – Eximbank да бъде по-благосклонна към китайските инвеститори, които искат да инвестират в България.

"Иновациите и високите технологии са приоритет на правителството", подчерта вицепремиерът Даниела Бобева след срещата. Тя отбеляза, че Агенцията за инвестиции ще разгледа намеренията на Huawei. Според нея Huawei биха могли да се възползват от стимулите, които се предоставят за високо технологични инвестиции.

"Ако назначават младежи непосредствено след като завършват образованието си, бихме могли да използваме мерки, които са в рамките на Министерството на труда и социалната политика за насърчаване на заетостта", добави вицепремиерът.

Бобева каза още, че България е страна, в която няма валутен риск заради валутния борд, има ниско данъчно ниво и данъчният режим е устойчив.

По отношение на поставения от Huawei въпрос за дългото чакане за визи и тромавата процедура, Бобева подчерта: "Обещахме да прегледаме процедурата и когато става дума за наемане на специалисти с високо образование и квалификация, да помислим за по-благоприятен режим, поне административно да го опростим".

Huawei изразиха желание да участват и в обществени поръчки. "Има недискриминационен режим и ако отговарят на условията, могат да участват. С промените в закона за обществените поръчки ние ще направим по-широк достъпът до обществените поръчки, тоест – да има повече конкуренция, за да се постигат по-добри условия", добави Бобева.