Това съобщиха от Министерството на финансите, цитирани от БТА.

При внезапна проверка, осъществена от митническа мобилна група и служители на Териториално митническо управление в Лом, е установено, че липсват документи за извършване на дейност, регистър "Дневник на складовата наличност", измервателни уреди и охранителни заграждения на част от данъчния склад, като той граничи със склад на търговска фирма.

Проверката е установила също липса на автоматизирана система за отчетност, която да позволява извършването на контрол в реално време на постъпващите суровини, произведените и складираните акцизни стоки. В склада е имало монтиран един измервателен уред, който не е сертифициран и не позволява качествено измерване на преминалата акцизна стока.

Въз основа на констатираните нарушения се прекратява действието на Удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна. "Тази проверка е част от мащабната операция за внезапни проверки на производители на акцизни стоки", заяви вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков.